Nørager

Eksperter skal vurdere konkret behov for iglohal i Nørager

Analyserapport fra eksternt konsulentfirma ventes klar om 1-2 måneder, og først derefter afgøres iglohallens skæbne som alternativ til traditionel hal.

Iglo­hal­len i Nør­ag­er er et helt nyt for­søgs­pro­jekt, som Lokale- og An­lægs­fon­den står bag i sam­ar­bej­de med et ar­ki­tekt­fir­ma i År­hus.

Iglo­hal­len i Nør­ag­er er et helt nyt for­søgs­pro­jekt, som Lokale- og An­lægs­fon­den står bag i sam­ar­bej­de med et ar­ki­tekt­fir­ma i År­hus.

NØRAGER:Et eksternt konsulentfirma skal nu analysere behovet for opførelse af en kæmpestor Iglohal i Nørager i tilknytning til den eksisterende Sortebakkehallen. Denne beslutning har medlemmerne af kultur - og fritidsudvalget i enighed netop truffet. Rapporten forventes klar om 1-2 måneder og vil danne grundlag for den endelige politiske beslutning om Iglohalprojektet skal realiseres eller der måske i stedet er mere behov for en traditionel idrætshal på stedet fora t dække de lokale behov. Skulle det sidste være tilfældet, bortfalder det millionbeløb, som Lokale- og Anlægsfonden allerede har afsat til delvis finansiering af Iglohalplanerne i Nørager.