Eksperter: Statsadvokat vildleder

En britisk og flere danske eksperter fastslår, at Elsemette Cassøe ikke har belæg for sine konklusioner i redegørelsen i Jens Arne-sagen

NORDJYLLAND:Den nyeste redegørelse i sagen om Jens Arne Ørskov er mis-visende og vildledende. Flere lægefaglige eksperter siger til NORDJYSKE, at statsadvokat Elsemette Cassøe ganske enkelt ikke har belæg for sine konklusioner om de meget omtalte håndledsmærker. I redegørelsen, som blev offentliggjort tirsdag, hedder det om mærkerne: ”at disse skader ikke var af en sådan karakter, at det tydede på, at Jens Arne Ørskov Mathiasen havde været lagt i fikseret benlås”. - Det er slet ikke korrekt. Faktisk er det meget misvisende. Skaderne giver ikke et endeligt bevis for, at denne mand var lagt i benlås. På den anden side kan skaderne komme fra en fikseret benlås. De kan også være kommet af en del andre grunde. Så statsadvokatens udtalelse er ikke sand og alvorligt mis-visende i en sag, som helt tydeligt må bekymre befolkningen, siger en af verdens førende retsmedicinere, professor Derrick Pounder, University of Dundee. Den britiske professor har de seneste uger studeret obduktionsfotos og de centrale dele af sagens akter, som NORDJYSKE har fået oversat. Han tøver ikke med at konstatere, at de danske myndigheder har draget en konklusion, der ikke er belæg for. Spørgsmålet om benlås eller ej er helt centralt i sagen, fordi det er et led i teorien om, at Jens Arne Ørskov muligvis blev kvalt som følge af politiets behandling. Professor Derrick Poun-der er helt uenig i konklusionen på dette afgørende punkt. - Statsadvokaten tager fejl. Helt og aldeles fejl, siger Derrick Pounder. Konklusionen strider også mod den udtalelse, som Retslægerådet kom med om håndledsmærkerne i februar 2005. I udtalelsen understreger Retslægerådet netop, at man ud fra mærkerne ikke kan udtale sig om, hvorvidt benene har været fikserede under armene. Speciallæge i patologi Steen Holger Hansen, der har vurderet håndleds-skaderne, bekræfter over for NORDJYSKE, at det er Retslægerådets opfattelse, at man ud fra skaderne ikke kan konkludere hverken det ene eller det andet. - Det er ikke muligt ud fra de relativt beskedne forandringer at udtale sig om det. Det kan man ik-ke, siger Steen Holger Hansen. Om det forhold, at statsadvokaten konkluderer, at skaderne ikke tyder på, at Jens Arne Ørskov har været lagt i en benlås, siger Steen Holger Hansen: - Så må vedkommen-de have yderligere ting, som jeg ikke kender noget til. Overlæge på Hvidovre Hospital Hanns Reich, der kender sagen indgående, forstår heller ikke konklu-sionen. - Det må være noget, hun selv vurderer. Hun har slet intet belæg for det rent fagligt, siger Hanns Reich. Statsadvokat Elsemette Cassøe ønsker ikke at kommentere udtalelserne.