Trafikulykker

Eksperterne vejer tungere end dødsulykke

Jacob Deichmann (tv) fra konsulentfirmaet Rambøll Nyvig og udvalgsformand Preben Christensen præsenterede den nye trafikplan på et pressemøde i Arden.foto: michael koch

Jacob Deichmann (tv) fra konsulentfirmaet Rambøll Nyvig og udvalgsformand Preben Christensen præsenterede den nye trafikplan på et pressemøde i Arden.foto: michael koch

MARIAGERFJORD:Det skal være nemmere og sikrere for trafikanterne at færdes i Mariagerfjord Kommune. Her har man netop vedtaget den første trafikplan, efter at man overtog ansvaret for amtets veje. Kommunen råder nu over 1000 kilometer veje, men det er nu især cyklisterne og gående, der kan se frem til flere og bedre stier. I alt er der afsat 43,5 millioner kroner til realisering af planen. Heraf går de 35 millioner til nye stier. Tanken er henad vejen at etablere et sammenhængende stinet rundt om Mariager Fjord og i de større byer. 8,5 millioner kroner er i perioden afsat til trafiksikring. Alt i alt en plan og en investering, som ikke ville have været mulig før kommunalreformen, bemærker en tilfreds formand for kommunens teknik- og miljøudvalg (TMU), Preben Christensen (S). - Jeg synes, det er en flot og ambitiøs plan. Alene ville de fire gamle kommuner, Hobro, Hadsund, Arden og Mariager, ikke have kunnet løfte sådan et projekt, siger han. Alle elementer i planen vurderet efter, hvor mange de gavner, hvilken effekt de har, og hvor meget de koster. De tre spørgsmål giver tilsammen et præcist billede af udgifter og udbytte, en såkaldt cost/benefit-analyse. Ingen cykelsti Og trods en dødsulykke i december ved Katbjerg syd for Mariager Fjord er en cykelsti på strækningen placeret allernederst blandt trafikplanens stiprojekter. - Ifølge fagkundskaben er der intet sagligt belæg for en cykelsti ved Katbjerg. Og vi er nødt til at støtte os til eksperterne. Ellers ender det hele i sognepolitik, bemærker Preben Christensen støtter sig til to ting: Den ene er politiets udsagn om, at uheldet ville være sket, også selvom der havde været en cykelsti. Den anden er det omfattende analysearbejde, der er foretaget i forbindelse med trafikplanen. I modsætning til Katbjerg går man som noget af det første i gang med det vejkryds i Skelund, hvor en kvinde for halvandet år siden mistede livet ved en anden trafikulykke. Her træffer udvalget på sit næste møde en beslutning om, hvad der skal gøres.