Eksplosionsulykker

Eksplosionsfare efter brand i gasflaske

Den potentielle bombe blev læsset om bord på en ladvogn og videre ud i en nærliggende sø. Foto: Martin Damgård

Den potentielle bombe blev læsset om bord på en ladvogn og videre ud i en nærliggende sø. Foto: Martin Damgård

HOBRO:Det er sjældent, man ligefrem kan flytte en brand væk, så den ikke længere udgør nogen risiko. Men da lejligheden bød sig tirsdag, slog Mariagerfjord Kommunes beredskab til. I løbet af formiddagen var brandvæsenet blevet alarmeret, fordi en gasflaske med acetylen var brudt i brand på transportvirksomheden Svend Wetter/International Thermotransport i Hobro. Ilden var slukket i løbet af kort tid, men der var fortsat risiko for, at selve gasflasken eksploderede, forklarer indsatsleder Allan Frisk, Mariagerfjord Kommunes beredskab. - Man kan ikke vide, om faren er overstået. Selvom der ikke er synlig ild, kan acetylen fortsætte med at spaltes inde i flasken, og til sidst eksploderer den. Var det sket, ville iltflasken, den var koblet sammen med, have givet næring til eksplosionen. Resultatet ville have været en stor ildkugle, og der ville også have været fare for at blive ramt af fragmenter fra beholderne, siger indsatsleder Allan Frisk, Mariagerfjord Kommunes beredskab. Så brandfolkene fortsatte med at sprøjte vand på selve gasflasken for at køle den ned, og ved middagstid valgte man at flytte den væk. Efter en kortere køretur blev den forsigtigt nedsænket i en sø uden for byen. - I stedet for at bruge folk og ressourcer på at blive ved og ved med at køle flasken ned, sænker man den ned i vand, så den er under konstant afkøling, fortæller Allan Frisk. Om et par dage kan leverandøren, Air Liquide, så hente den igen, ganske uden fare. - Der var ingen risiko undervejs. Man kan mærke på flasken, om der er noget på vej. Så bliver den så varm, at vandet, man sprøjter på den, fordamper. Vi mærkede på den hvert femte minut under turen og havde hele tiden tankvognen klar, fortæller Allan Frisk. Farligt stads Mens flasken stadig befandt sig på virksomhedens område, var medarbejderne dér og på nabovirksomheden Dan-Toy evakueret på grund af eksplosionsfaren. Også brandfolkene måtte tage ekstra sikkerhedsforanstaltninger. Under slukningsarbejdet stod de beskyttet bag en mur. - Det er noget farligt stads. Heldigt at man ikke har sådan noget hver dag, siger Allan Frisk. Ilden opstod, da en medarbejder på virksomheden Thermotransport var i gang med en skærebrænder, som blev forsynet med gas fra acetylenflasken. FAKTA Lumsk gas Acetylen er en gas, der anvendes for eksempel til svejsning og skærebrænding. Den er ekstremt brandfarlig. Når acetylenflasker udsættes for stød eller varme, sætter det en spaltning af gassen i gang inde i flasken, og så er risikoen for eksplosion overhængende. Sikkerhedsafstanden er mindst 100 meter. Eneste løsning er derfor at blive ved med at køle den ned i mindst 24 timer. Enten ved at pøse vand på eller sænke flasken ned under vand.