Turisme

Eksplosiv fremgang for handel i Skagen

Turisterne strømmer til toppen af Danmark, og de har den store pung med, når de går i byen

SKAGEN:Gågaden i Skagen har de seneste uger nærmest været stoppet med turister på flere tidspunkter i løbet af dagen, og de har tilsyneladende masser af penge med. - En rundspørge hos de handlende viser, at uge 26 og 27 bød på pænt med handel i Skagen, og at der i uge 28, 29 og 30 nærmest er tale om en eksplosiv fremgang i forhold til 2004, som var et rekordår, fortæller formanden for Skagen Handelsstandsforening, Flemming Stig. Omsætningen fik en ekstra tak opad i sidste uge i forbindelse med fælles udsalg og open by night, men også i maj og juni mener formanden for handelsstanden, at der har været tale om mindst status quo i forhold til samme tid sidste år. - Det er lidt forskellig afhængig af forretningstype, men under et melder specialforretningerne om fremgang også i maj og juni, selv om højsæsonen nok er rykket en uge i forhold til tidligere. Skagen Festivalen har tradition for at sætte sæsonen i gang en uge tidligere end i år, industriferien er jo flyttet en uge frem, og næste år skal vi så også være opmærksom på, at skolernes sommerferie bliver flyttet, når vi planlægger forskellige aktiviteter. Det vil nok være med til at forstærke tendensen fra tidligere år med, at eftersæsonen er bedre med hensyn til turisme og omsætning end forsæsonen, siger Flemming Stig. - Turisterne er jo på en måde Skagens opland, når vi taler om handel, noget som den seneste detailhandel-undersøgelse også tydeligt viser. Ifølge denne undersøgelse kommer cirka halvdelen af den årlige omsætning fra turister, og for nogle af specialforretningerne er det helt op til 70 procent af omsætningen, der kommer takket være turister. - Derfor er det også vigtigt, at vi i fremtiden satser meget på specialforretninger. Vi har ikke brug for nye store forkromede varehuse i Skagen, der kan udkonkurrere specialforretningerne, og detailhandel-undersøgelsen viste også, at det store flertal af både lokale og turister ikke ønsker nye store varehuse i Skagen, siger handelsstandsformanden, der glæder sig over, at helårsturismen bliver mere og mere synlig i Skagen, ikke mindst i forbindelse med weekender. Color Lines initiativ med at arrangere indkøbs- og oplevelsesbusture fra Hirtshals til Skagen hver lørdag fra sidst i april og til medio juni for norske turister, så de får et ophold i Skagen fra kl. 10 – 16, har også ifølge handelsstandsformanden været en succes for butikkerne i Skagen. Nu er der jo så også kommet en ny lukkelov, der giver mulighed for at holde endnu mere åbent i weekender. - Vi vil gerne fra handelsstandens side stå som eksponent for fælles åbningstid nogle søndage i løbet af året, og ellers må det være op til den enkelte forretning, hvor meget man vil holde åbent, siger Flemming Stig. Handelsstandsforeningen i Skagen har også i samarbejde med Skagen Kommune forsøgt at få forretningerne til at overholde fælles regler med hensyn til udstilling af varer udenfor butikkerne. Det kniber stadig nogle steder, men Flemming Stig mener, at det går den rette vej. - Jeg tror, at det har hjulpet meget, at hver eneste forretning har fået en detailplan over, hvad der må bruges af plads til udstilling. Der er stadig skønhedspletter, men udviklingen går i den rigtige retning. Foreningen vil senere på året indkalde til et møde, hvor der både bliver lejlighed til at evaluere de mange forskellige ting fra i år, og se nærmere næste års planer.