Forsikringsvirksomhed

Eksport for milliarder er truet

Dansk Fisk opfordrer erhvervsministeren til hurtig hjælp til eksportkreditforsikring

DANSK FISKEEKSPORT for milliarder er truet af manglende mulighed for at forsikre kreditrisikoen. 	Arkivfoto: Peter Mørk

DANSK FISKEEKSPORT for milliarder er truet af manglende mulighed for at forsikre kreditrisikoen. Arkivfoto: Peter Mørk

NORDJYLLAND:Danmark mister milliarder i eksportindtægter, fordi eksportørerne ikke kan få forsikret deres kreditter. Fiskeindustrien og dermed Nordjylland er specielt hårdt ramt. - Der er akut brug for en særlig hjælpepakke fra staten, på linje med bankpakken, fastslår formand for Dansk Fisk, direktør Jens Tellefsen, Hanstholm. Han opfordrer erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen (K) til hurtig handling. - Problemet er at de private forsikringsselskaber i stort omfang ikke længere vil tegne eksportforsikringer, og uden forsikring kan og vil virksomhederne ikke handle. Lige nu står fiskeeksport til en værdi af to-tre milliarder kroner på spil, og mange andre brancher har tilsvarende problemer. Varestrømmene går i stå. Virksomhederne går i stå. Det er helt uholdbart, siger Jens Tellefsen. Han mener, at staten bør dække de private forsikringsselskaber af med en national genforsikring. Ottedobbelt risiko Eksportkreditforsikringen er et nøgleinstrument i al eksport. Forsikringen dækker risikoen for kunden i det fremmede land ikke betaler for varen, og den risiko er stærkt forøget som resultat af finanskrisen. - Risikoen for konkurser blandt de danske firmaers eksportkunder er vokset seks-otte gange over det seneste år. I den situation har vi måttet foretage en markedstilpasning med en vis reduktion i forsikringsdækningen, siger Erik Skovgaard Nielsen, vicedirektør i Danmarks største kreditforsikringsselskab, Atradius. Selskabet forsikrer 20 procent af den danske vareeksport, svarende til 160-170 milliarder kroner om året. - Vi indgår gerne i en drøftelse om en genforsikringsordning, da det ikke er en opgave for de kommercielt opererende kreditforsikringsselskaber at afdække ekstraordinære kommercielle risici. Det er derfor en politisk vurdering og afgørelse, om staten ønsker at sikre de ekstraordinære risici, vi oplever for tiden, siger han. Allerede i dag dækker den statslige Eksportkreditfonden risici på markeder, som ingen private vil røre ved. - Det er klart, at den nuværende situation kan koste betydelige summer i mistet eksport, advarer Erik Skovgaard Nielsen. Situationen er p.t. værst i Østeuropa, hvor det er svært at finde virksomheder, der kan forsikres i det private marked, men generelt strammer det til også i de vesteuropæiske markeder. Stærkt skærpede krav Der tegnes stadig eksportkreditforsikringer, men kravene til dokumentation i form af bl.a. regnskaber fra importvirksomhederne er betydeligt skærpede, og til flere lande, blandt andet Ukraine, kan der slet ikke tegnes forsikring for tiden. Mange brancher er ramt – landbruget og byggeriet, men fiskeindustrien har det ekstra svært, vurderer Erik Skovgaard Nielsen. - Kunderne er klemte, samtidig med at prisen på fisk er faldet og valutakurserne har udviklet sig dårligt. Og oveni er branchen oppe mod norske konkurrenter, som får statslig eksportgaranti. I en kommentar siger erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen: - Jeg er stærkt opmærksom på den alvorlige situation, som vi også bliver konfronteret med her. Som bekendt følger regeringen udviklingen omkring den danske kreditklemme meget nøje, og derfor er vi i disse dage i intense forhandlinger om kreditpakken. Jeg kan ikke kommentere enkeltheder under forhandlingerne.