Alternativ energi

Eksport skal sikre Arcons overlevelse

Viden om solenergi når viden om

SKØRPING:Arcon Solvarme er på vej mod nye markeder i Mexico og Asien efter at regeringen i december 2001 trak tæppet væk under virksomheden. Den nye borgerlige regering besluttede nemlig straks at stoppe for tilskud til vedvarende energi. På den solfangerproducerende nordjyske virksomhed har regeringens politik betydet, at 15-20 producerende medarbejder i perioder har været reduceret til tre. Gradvise erfaringer med eksport og salg sat i gang af et Danida-støttet projekt for 10 år siden har sammen med ukuelighed og hektisk rejseaktivitet sikret firmaets overlevelse . Arcon gennemgår en omstillingsproces, fra overvejende at være producent til at blive en mere projektorienteret virksomhed med opsøgning af eksportmarkeder uden for Europa. Fabrikant Svend Andersen lægger ikke skjul på sin kritik af regeringen: Dens bratte stop påvirkede Arcon negativt på to måder. Hjemmemarkedet forsvandt og en netop begyndt satsning på solceller måtte sættes på vågeblus. Uden et godt hjemmemarked med referencerne i orden er det svært at begå sig på et eksportmarked. - Det vi foretager os nu, kræver større omkostninger. Det er trods alt dyrere at tage til Mexico end til Mariager for at forhandle en ordre, konstaterer Svend Andersen. Vi ville gerne have er et større hjemmemarked, store solfangeranlæg gør os synlige i udlandet. Ikke desto mindre har solvarmefabrikanten med hjælp fra Danmarks Eksportråd været i Mexico i juni for at mødes med syv virksomheder om et muligt samarbejde som solvarme. - To virksomheder virker meget opsatte på et samarbejde, mens en tredje tøver lidt. For tiden undersøger vi fragtpriser og toldsatser. Jeg tror at de mexicanske virksomheder fornemmer vores styrke, som er de mellemstore og store solvarmeanlæg. Henvendelserne fra udlandet er accelereret og tæller 56 lande, men det er et kæmpe arbejde og et kunststykke for en lille virksomhed at sortere de seriøse henvendelser fra de useriøse. Til den første kategori hører et projekt i Vietnam og en forespørgsel fra en virksomhed i Malaysia.