Forsikringsvirksomhed

Eksportgarantier trækker ud

Endnu ingen løsning på problemerne med at tegne forsikring på eksportkredit

Danske eksportvirksomheder må leve i uvished lidt endnu. Tidligst i næste uge kan en løsning på problemerne med at tegne forsikring på eksportkreditterne være på plads. Der er en dialog mellem den statslige Eksport Kredit Fonden (EKF) og de store private kreditforsikringsselskaber, men hvilken løsning, der tegner sig, vil direktør i EKF, Anette Eberhard, ikke udtale sig om endnu. - I forlængelse af det politiske forlig om Bankpakke 2 foregår en teknisk udredning af, hvordan den skal føres ud i livet, herunder den del, der vedrører eksportkreditterne, oplyser hun. Der arbejdes bogstaveligt talt i døgndrift for at have et aktstykke klar til behandling i Folketingets finansudvalg torsdag i næste uge. Risikoen for tab på en række markeder er blevet så stort, at de private forsikringsselskaber ikke ønsker at forsikre eksportfirmaernes kreditter. Fiskeindustrien og landbruget er hårdt ramt, men også hele forbrugervare-markedet og i stigende grad transportbranchen, alt sammen afledt af finanskrisen - tillidskrisen, måske rettere. - Vi er nødt til at være restriktive. Du får heller ikke nogen til at brandforsikre et hus, hvor det ulmer i hjørnerne, og det ulmer absolut på eksportmarkederne. Antallet af konkurser går lodret i vejret. Storbritannien og Irland er hårdt ramt, Spanien, Grækenland, Italien - og Østeuropa generelt, siger vicedirektør Erik Skovgaard Nielsen fra det britisk-hollandske forsikringsselskab Atradius, der er Danmarks største på området. Han oplyser, at der er en dialog med EKF om en genforsikringsløsning. - Men det er en væsentlig komplikation, at medlemslandene ikke må lave statssubsidier af eksport indenfor EU, og det er helt klart en hurdle, der skal løses, hvis det skal det batte, for langt den største danske eksport går til EU, siger han. Som udgangspunkt er forsikring af eksportkreditter et område for de privateselskaber og ikke noget staterne må involvere sig i. - Men der blev i EU 16. december vedtaget at lempe på forbuddet i tilfælde af det ikke er muligt at opnå dækning af en eksportrisiko. Men hvort langt lempelsen rækker, er ikke blevet testet i noget land endnu. Derfor er det svært at sige, hvad der kommer til at ske i Danmark, oplyser Anette Eberhard. - Vi er opmærksom på, at flere brancher er i klemme, men der er grænser både for, hvad vi må og hvad vi vil. Helt overordnet skal vi ikke bruge skatteyderpenge på noget, der med sikkerhed giver tab, siger hun.