Golf

Ekspropriation kan ramme alle naboer

Mangler jord til udslagsbanen

HOBRO:Hvis Mariagerfjord Byråd har lovgivningen på sin side til at ekspropriere i forbindelse med anlæg af en golfbane, kan man i yderste konsekvens komme i den situation, at det også vil ramme de naboer, der ønsker golfbanen hen hvor peberet gror. Sagen er nemlig, at Hobro /Arden Fjordbanegolf A/S i forbindelse med en afgørelse i Naturklagenævnet er kommet i bekneb for jord. Nævnet har underkendt, at der gives dispensation til en udslagsbane (driving range) mellem de to fredede gravhøje Mandenshøj og Skovsgårdshøj. Der er ikke plads til udslagsbanen andre steder, og for Golfbaneselskabet kan det derfor være nærliggende at rette henvendelse til kommunen om at ekspropriere endnu mere jord, end der er lagt op til i den aktuelle ansøgning. En sådan problemstilling vil borgmester H.C. Maarup over hovedet ikke kommentere på nuværende tidspunkt. - Det har jeg slet ikke i tankerne. Politisk handler det ene og alene at få vished for, om loven tillader et ekspropriere til golfbaner eller ej. Når vi kender dette svar, tager vi stilling til den anmodning, vi har fået, siger H.C. Maarup. Det var i går ikke muligt at få golfbaneselskabets formand, direktør Ebbe Nyvang til at kommentere, om yderligere en ansøgning om ekspropriation i givet fald vil blive sendt af sted.