Lokalpolitik

Ekspropriation til anlæg af cykelsti

Teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune har truffet beslutning om brug af ekspropriation til erhvervelse af arealer til den planlagte dobbeltrettede cykelsti mellem Nysum og Ravnkilde.

Projekteringen af cykelstien Nysum - Ravnkilde er på nuværende tidspunkt kun i opstartsfasen, og der vil senere skulle eksproprieres arealer til anlæggets udførelse. Ekspropriationen ønskes igangsat via åstedsforretningen umiddelbart efter projekteringen er afsluttet. Til deltagelse i åstedsforretningen er Gert Fischer (V) udpeget som repræsentant for teknik- og Miljøudvalget.