Støvring

Ekspropriere for at sikre torveplan

Rebild Kommune vil nu ekspopriere Jernbanegade 2B og 2C for at kunne realisere projekt Byens Tov i Støvring.

Vagn Kristensen (tv) vil ikke acceptere kommunens tilbud på 2,9 mio. kroner. Arkivfoto: Torben Hansen

Vagn Kristensen (tv) vil ikke acceptere kommunens tilbud på 2,9 mio. kroner. Arkivfoto: Torben Hansen

Det har ikke været muligt for Rebild Kommune at finde en forhandlingsmæssig løsning med ejeren af ejendommen Jernbanegade 2B og 2C, Vagn Kristensen A/S. Ejendommene indgår som en væsentlig del i planerne for realiseringen af Byens Torv i Støvring. Området er tænkt til at skulle benyttes til såvel bebyggelse som offentligt område, herunder gennemgang, ophold og cykelparkering. 10. marts 2010 afholdtes en åstedsforretning på ejendommen. Ejeren og lejere i ejendommen var indkaldt til åstedsforretningen. Ved åstedsforretningen kunne ejeren Vagn Kristensen A/S ikke acceptere det fremlagte erstatningstilbud på 2,9 mio. kr. Økonomiudvalget har nu besluttet at ekspropriere den pågældende ejendom og fastholde erstatningstilbuddet på 2,9 mio. kr.