Lokalpolitik

Eksproprierer jord til ledning

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) skal levere varme til Hirtshals Fjernvarme, og det betyder, at der skal graves en transmissionsledning ned fra Hjørring til Hirtshals.

Plan- og miljøudvalget har sagt god for den linjeføring, teknisk forvaltning har fundet frem til. Desuden har udvalget besluttet, at rettighederne til at føre ledningen over private ejendomme, erhverves ved ekspropriation ved en åstedsforretning i løbet af første kvartal 2009. Hjørring Kommune vurderer ikke, at det er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for varmeledningen, men da ledningen kommer til at krydse tre offentlige vandløb, Blåsig Bæk, Varbro Å og Herredsvad Bæk, skal der gives godkendelse efter Vandløbsloven og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.