Ekstra år giver ekstra god uddannelse

Studerende frygter, at farvel til ekstra år med SU vil få færre til at gøre noget særligt

Nils Chri­sti­an Ny­gaard (til ven­stre), Ka­tja Bund­gaard Mey­er og An­ders Hvas­høj bru­ger alle tre et eks­tra år på stu­di­er - af hver sin gode grund, me­ner de. Af­skaf­fel­sen af det eks­tra år med SU vil for­rin­ger ud­dan­nel­ser­ne, me­ner de.
FOTO: MAR­TIN DAM­GÅRD

Nils Chri­sti­an Ny­gaard (til ven­stre), Ka­tja Bund­gaard Mey­er og An­ders Hvas­høj bru­ger alle tre et eks­tra år på stu­di­er - af hver sin gode grund, me­ner de. Af­skaf­fel­sen af det eks­tra år med SU vil for­rin­ger ud­dan­nel­ser­ne, me­ner de. FOTO: MAR­TIN DAM­GÅRD

AALBORG:Der findes studerende, som udnytter de nuværende SU-regler til et hyggeår uden den store indsats. De udskyder deres afsluttende eksamen et år og bruger derved retten til at få uddannelsesstøtte i den tid, studiet er normeret til, plus et ekstra år. Men forslaget i regeringens velfærdsudspil om at fjerne muligheden for SU i det ekstra år, vil ramme langt bredere end dem på hyggeåret. Det er tre studerende ved Aalborg Universitet, der af hver sin grund bruger det ekstra år, helt enige om. Katja Bundgaard Meyer begyndte i september på humanistisk informatik, men ved juletid indså hun, at det var forkert valgt. Nu går hun på suppleringskursus i matematik, fysik og kemi for at komme ind på arkitektur og design efter sommerferien. - Jeg har altid ønsket at blive arkitekt, men jeg lod mig presse væk af udsigten til høj arbejdsløshed. Uddannelsen i Aalborg er imidlertid en civilingeniøruddannelse, og efterhånden er jeg blevet helt sikker på, at det er det, jeg skal læse. Det ekstra SU-år betyder, at hun kan få SU i fem år, hendes kommende uddannelse er normeret til: - Uden det ekstra år havde jeg nok valgt at presse mig videre på humanistisk informatik. Og så risikere at stå med en femårig uddannelse, som jeg ikke var rigtig glad for. Også Nils Christian Nygaard bruger et år mere end de fem, civilingeniør-studiet i elektronik er sat til. Han har nu aldrig været i tvivl om faget, men han bruger det ekstra år på sikre sig ekstra kompetencer: - Elektronik er meget fokuseret på udvikling, men jeg interesserer mig også for økonomi, styring og ledelse. Det skaffer jeg mig erfaringer i blandt andet ved at være aktiv i Studentersamfundet og ved at bestyre en fredagsbar, - Hvis muligheden for et ekstra SU-år forsvinder, så tror jeg, at færre vil lave frivilligt arbejde, i hvert fald de tunge poster, der har med økonomi og styring at gøre, mener Nils Christian Nygaard. Ikke fjumreår Det ekstra år - som de studerende insisterer på at kalde kompetenceår og ikke fjumreår - udnyttes også effektivt af Anders Hvashøj, der læser sundhedsteknologi. Det kommende, fjerde studieår fordeler han på to år - og så læser han samtidigt det erhversøkonomiske HA ved siden af. HA er sat til to år som halvtidsstudium, og de fleste tager det, mens de er i arbejde: - Men jeg vil gerne ud i et job, hvor jeg kan bruge de kompetencer, HA giver. Og på den måde kan jeg gøre det ved at forlænge studietiden med et enkelt år. En fjerde gruppe, der vil få problemer, er studerende med udlandsophold. De kan ikke altid overføres direkte, og derfor udløser de for mange et halvt års forsinkelse. - Til gengæld får man langt mere igen i udvikling ved at være af sted, mener Anders Hvashøj. Foruden at være aktiv i Studentersamfundet sidder han også som studentervalgt i universitetets bestyrelse. Han vurderer, at fjernelsen af ekstraåret vil betyde, at studerende i gennemsnit bliver færdige en eller maksimalt to måneder tidligere: - Det løser bare ikke hovedproblemet. Det er jo dem, der bruger to-tre år ekstra - og de ryger jo allerede ud af SU-systemet i dag.