EMNER

Ekstra antenne på Lynggården

Socialudvalget har givet tilladelse til, at der på Lynggården opsættes en antenne/sender til brug i forbindelse med hjemmeplejens vagtcentral. Skulle man bruge lyslederkablet fra rådhuset, ville det betyde en udgift til to transformere på 50.000 kr. Den alternative placering af en antenne koster kun 5.000 kr.