Ekstra bevilling til socialforvaltningen

PANDRUP:Borgerne i PandrupKommune kan nu se frem til, at sagsbehandlingstiden på det sociale område bliver kortere. Byrådet i Pandrup nikkede tirsdag aften til en tillægsbevilling, som gør det muligt at ansætte endnu en socialrådgiver til familieområdet i socialforvaltningen. Foreløbig er der tale om en midlertidig stilling fra 1. juni 2005 til 31. december 2006. - På den måde skulle vi gerne få sagsbehandlingstiden ned på et rimeligt niveau og undgå stress hos medarbejderne, sagde borgmester Flemming Jansen (V) på byrådsmødet. Venstres gruppeformand Henrik C. Pedersen påpegede, at det er vigtigt med en effektiv arbejdstilrettelæggelse. - Det er ikke første gang, vi nikker til at ansætte ekstra personale, så nu må det også til at fungere, sagde Henrik C. Pedersen. En holdning der mødte opbakning hos gruppeformand Leif Stevn (S). - Nu skal vi efterfølgende kunne aflæse det i sagsbehandlingstiden. Det var byrådsmedlem og medlem af socialudvalget Jonny Barchow (S) der for et par måneder siden rejste debatten om servicen på det sociale område, som hun ikke fandt god nok. Der blev udarbejdet en redegørelse, som viste, at sagsbehandlingstiden inden for kommunens familieafdeling er mellem tre og seks måneder. Målsætningen er ifølge formanden for socialudvalget, Frits Pedersen, 20 dage.