Lokalpolitik

Ekstra byrder til udvalg

Det er blevet en krævende opgave at være medlem af børn og ungeudvalget i Brønderslev Kommune.

I dag får de menige medlemmer af børne- og ungeudvalget kun 6.515 kr. årligt. Det svarer til én procent af borgmestervederlaget. Formanden får 26.061 kr. årligt. Det sættes op til 3,3 procent af borgmestervederlaget. Altså en årlig forhøjelse med 15.000 kr. Arne M. Jensen (S) mener, at det er et urimeligt lav vederlag, der gives i dag. -Da vederlaget blev fastsat, var der ca. en halv snes møder årligt. Nu er der 21-23, fortalte han. Vi kan jo læse i dagspressen, at det er noget meget kompakte sager, der er på dagsordenen, og der er flere sager. Arne M. Jensen konstaterede, at mindste vederlag til en advokat for et møde er 9.500 kr. plus moms og kørsel. Thomas Krog (SF): - Hvis vi sammenligner med advokatvederlag, må vi spørge os selv, hvorfor vi sidder her? Thomas Krog er af den opfattelse, at hele området bør vurderes. -Man kan sige, at når der er mange møder i børne- og skoleudvalget omkring skolestruktur, er der også behov for at vurdere vederlaget til dette udvalg, sagde Thomas Krog. -Der er forskel på mødeaktiviteterne. Der er ingen logik i den måde, vederlagene er skruet sammen på. Jens Arne Hedegaard (V): - Vi skal ikke være så statiske, at vi ikke kan ændre på vederlaget til et udvalgs medlemmer. Vi har været formand for børne- og ungeudvalget, og ved, hvor krævende det er. Vi skal nok finde de 15.000 kr. Jens Arne Hedegaard mener, at det nuværende byråd inden perioden udløber bør fastlægge vederlagene. Der er mulighed for at yde flere penge til børne- og ungeudvalget. Ifølge loven må alle udvalg til sammen få 275 procent af borgmestervederlaget. I Brønderslev er der kun tale om 243 procent. Der er således 32 procent i margin, inden loftet nåes. Med forhøjelsen får medlemmer af børne- og ungeudvalget det samme som medlemmer af stående udvalg.