Ekstra ferieregning til dialysepatient

Nordjyder, som lider af en behandlingskrævende kronisk sygdom, skal tænke sig ekstra godt om når de planlæggger ferie. For de risikerer selv at hænge på regningen for behandlingen i udlandet.

42-årige Lasse Aagurd fra Hirtshals har dårlige nyrer og er afhængig af dialyse, hvor han får renset sit blod. Sidste sommer var han sammen med familien på ferie i Bulgarien, hvor han var i dialyse én gang. Det kostede han 202 euro - svarende til godt 1400 kroner - som det hidtil ikke er lykkedes at få refunderet nogen steder. - Jeg har ikke spekuleret nærmere over det, inden jeg tog afsted. Vel nærmest taget det for givet, at amtet refunderede mine udgifter til dialyse, når jeg kom hjem. Det gør amtet jo i andre tilfælde, når dialysepatienter rejser på ferie i udlandet, forklarer han. Lasse Aagurd havde blot glemt at nærlæse listen over lande, som er omfattet af det såkaldte EØS-samarbejde. Aftalen omfatter samtlige EU-lande og flere andre europæiske lande, og den betyder at patienter - eksempel nyrepatienter - kan blive behandlet gratis på tværs af landegrænserne. Bulgarien er et af de få lande, der ikke er med i samarbejdet. Det er Rumænien, Albanien, de tidligere Sovjet-stater og nogle af de nye Balkan-lande heller ikke. Men resten er stort set. - Jeg blev inviteret med af mine forældre, som ville fejre rund fødselsdag i Bulgarien. De havde naturligvis heller ikke tænkt på, om Bulgarien var omfattet af den fælles europæiske aftale om gratis dialyse på tværs af landegrænserne. Jeg kunne naturligvis bare være taget på ferie på Gran Canaria i stedet for, men vil helst være sammen med min familie og mine venner. Især når det er første gang, jeg skal afsted som dialysepatient. Så er det rarest og mest tryg at have nogle bekendte lige i nærheden. Lasse Aagurd havde ellers tilrettelagt det hele sådan, at han kun behøvede én gang dialyse på ferien i Bulgarien. Planlægningen startede et halvt år i forvejen. - Der er mange ting at tage højde for, inden man som dialysepatient rejser på ferie. Heldigvis var sygehuset i Hjørring, hvor jeg er i dialyse tre gange ugentlig, meget behjælpelig, fortæller han. Da Lasse Aagurd vendte tilbage til Danmark, regnede han med, at amtet automatisk ville refundere hans udgifter til dialysebehandlingen. Men det ville amtet bare ikke med henvisning til, at Bulgarien står uden for EØS-samarbejdet. - Jeg forstår bare ikke rigtigt, at de ikke vil betale. Jeg fik at vide af den professor, som havde mig i dialysebehandling, at svenskere, tyskere, hollændere, finner, østrigere og andre nationaliteter, som vi plejer at sammenligne os med, ikke har problemer med at få udgiften til dialyse refunderet i deres hjemland. Lasse Aagurd, der havde sin første ferietur siden han fik konstateret nyresvigt i 2000, har også søgt adskillige fonde om at få dækket sin udgift. Men i alle tilfælde er det blevet til afslag med den begrundelse, at fonde ikke støtter enkeltpersoners udgifter til den slags behandlinger. Så nu har han som et sidste forsøg sendt et brev til amtet på vegne af Brugerrådet ved dialyseafdelingen i Hjørring. Lasse Aagurd er formand for brugerrådet, og han beder amtet om at betale for nyrepatienters dialysebehandling i ferielande, der ikke er omfattet af EØS-samarbejdet. - I den store sammenhæng er der jo tale om småbeløb. Men som en førtidspensionist som mig er 1400 kroner mange penge. Og jeg synes ikke det er rimeligt, nyrepatienter på den måde skal begrænses i, hvor de kan tage hen på ferie. Amtets sundhedsudvalg behandler henvendelsen fra brugerrådet i Hjørring på et møde i morgen, torsdag. Sundhedsforvaltningen gør opmærksom på, at en imødekommelse af henvendelsen må betyde, at andre nordjyder med kronisk sygdom også kan få dækket udgifter til behandling i ferielande, som ikke er omfattet af EØS-samarbejdet.Det er Lasse Aagurd fuldstændig enig i.