EMNER

Ekstra generalforsamling i Lyngså Borgerforening

Håber på stort fremmøde på torsdag.

På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt på Kulturhuset Værestedet, lykkedes det ikke at få valgt en fuldtallig bestyrelse i Lyngså og Omegns Borgerforening. Kassereren, Bjarne Larsen, ønskede ikke at fortsætte på grund af manglende tid. Derfor skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem samt to nye suppleanter. Blandt de meget få fremmødte, var der ikke nogen, der havde lyst til at tage en tørn i bestyrelsen. Derfor er der nu indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling torsdag 5. marts samme sted. Lyngså Borgerforenings fungerende formand, Gitte Mortensen, har på bestyrelsens vegne taget ekstra midler i brug ved at udsende et ekstranummer af "Lyngså-Posten", der er blevet husstandsomdelt i Lyngså by og omegn i dagene 21. - 25. februar. I bladet er et af punkterne selvfølgelig valg af bestyrelsesmedlem samt to suppleanter. Efter dette punkt skrives der med kraftig sort understreget skrift. Hvis der ikke bliver valgt nogen til bestyrelsen, må foreningens beståen og berettigelse drøftes. Andre punkter der skal tages stilling til er julebelysnings-udvalget. Her skal udpeges et til to medlemmer, udover den person, der allerede har meldt sig som frivillig. Vedrørende Branddam Syd skal der nedsættes en arbejdsgruppe, eventuelt fra sydbyen, da Park og Vejforsyningen i Frederikshavn Kommune ønsker et renoveringsudspil fra borgerne i Lyngså. Den sidste del, på den ekstra generalforsamling, er øvrige projekttiltag og udviklingsidéer, som foreningen i øjeblikket har gang i. Her arbejdes der på at skaffe anden bistand til Lyngså Borgerforening, da foreningens bestyrelse næppe tror på, at der bliver tildelt en relavant studerende fra kommunen. I det ekstra udgivne blad, skorter det ikke på opfordringer. Her hedder det blandt andet. Vi tror altså ikke, det er Lyngså-borgernes mening, at Borgerforeningen skal nedlægges, så vi forventer et bedre fremmøde den 5. marts. Vi er sikre på, der kan findes tre personer blandt vores næsten 300 medlemmer, som har lyst til at være med i arbejdet. Underskrevet af den fungerende formand Gitte Mortensen. Mødet starter kl. 19.30.