Ekstra hed sommer forfirmaer i kølebranchen

Varme somre og krav til komfort øger afsætning af klimaanlæg

- En rig­tig god som­mer, spe­ci­elt for­di vi selv har kun­net sty­re var­men in­den­dø­re, si­ger it-chef hos SMG i Nør­re­sund­by, Car­sten Thom­sen. I for­grun­den jus­te­rer Aircolds di­rek­tør, Ib Wag­ner, vink­len på indblæsningsluften. FOTO: MICHA­EL KOCH

- En rig­tig god som­mer, spe­ci­elt for­di vi selv har kun­net sty­re var­men in­den­dø­re, si­ger it-chef hos SMG i Nør­re­sund­by, Car­sten Thom­sen. I for­grun­den jus­te­rer Aircolds di­rek­tør, Ib Wag­ner, vink­len på indblæsningsluften. FOTO: MICHA­EL KOCH

AALBORG:Havde det ikke været for klimaanlægget over kontorets dør ville sommeren have været dobbelt hed for indehaverne Ib Wagner og Jan Andersen hos Aircold på Gugvej i Aalborg. - Vi har haft forrygende travlt. I forhold til sidste år er afsætningen af aircondition- og klimaanlæg øget med 40-50 procent, siger firmaets stifter og direktør Ib Wagner. En del af forklaringen er en grundlæggende vækst for installationen på 10-15 procent om året. De ekstra procenter hænger ifølge direktøren sammen med, at Aircold er et firma i vækst. - Stadig flere virksomhedsledere er bevidste om indeklimaets betydning for de ansattes velbefindende og dermed arbejdsindsats, siger Ib Wagner. Hvad butikkerne angår gælder det kundernes velvære eller mangel på samme. Standard en dag - Hvis du en varm sommerdag kommer ind i en sval forretning, bliver du der længere, end du ellers ville. Problemet med forretninger er, at de mange spots, de er udstyret med. De gør, at termometret indendøre når langt over udetemperaturen, siger Ib Wagner, der er overbevist om, at aircondition med tiden bliver standard på stort set alle arbejdspladser. - Vi bliver vant til stadig højere grad af komfort. Se bare på vores biler, hvor alle nye modeller efterhånden har aircondition som standard. I fremtiden får vi det også på arbejdspladsen, siger Ib Wagner. Firmaet har specialiseret sig i vandbaserede anlæg, fordi det i forhold til anlæg, hvor kulden flyttes rundt ved hjælp af gas, rummer flere fordele. Dels kan man lave større anlæg, der dækker større arealer, dels kan man køre med højere temperatur på luften, der blæses ind i lokalet. Det sidste lyder måske underligt, men Ib Wagner har en logisk forklaring: - En indblæsningsluft på 14-16 grader fra et vandbaseret anlæg er mere komfortabel end de 10 grader, et gasbaseret anlæg leverer, siger direktøren, der påpeger, at man generelt ikke skal kunne mærke træk. Luft tappet for vand Når luft fra en aircondition i den grad øger komforten, handler det ikke bare om en lavere temperatur, men at luften som et resultat af processen er blevet tappet for sit indhold af vand. - Luft skal være som champagne, tør og afkølet, siger Ib Wagner, der med en baggrund som ingeniør fra Aalborg Universitet og flere års beskæftigelse i branchen etablerede firmaet sammen med Jan Andersen i 1998. - Og siden har det udviklet sig støt og roligt. Vi ønsker ikke at være større, end at vi stadig har det fulde overblik, siger Ib Wagner. Som konsekvens deraf gør firmaet i høj grad brug af underleverandører som VVS-firmaer som supplement til de syv-otte fastansatte. - Men vi kunne dog godt bruge selv bruge et par kølemontører, fastslår Wagner. Ud over afdelingen på Gugvej har Aircold for nylig etableret en filial på Sjælland. Den første store ordre - på omkring en million kroner - er i hus i form af et anlæg til køling af ventilationsluft i firmaet Welltecs fabrikshaller og administrationsbygning.