Ekstra hjælp til ordblinde børn

Læsesvage skal ikke sendes til andre kommuner

SÆBY:Det er et alvorligt handicap at være stærkt ordblind. Og bedre bliver situationen ikke af, at elever i Sæby Kommune med denne lidelse dagligt fragtes til Hjørring for at modtage kvalificeret undervisning. Risikoen for at blive udstødt socialt blandt vennerne derhjemme vokser. Det vil Sæby Kommune nu gøre noget ved. Således skal der oprettes et læsecenter for stærkt ordblinde elever. - Det er synd for børnene, at vi sender dem til Hjørring, fordi vi ikke selv kan undervise dem. Vi ønsker, at de skal undervisning i deres egen kommune og derved lettere kan få sammenhæng i deres hverdag, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Knud Hjørnholm (S). Rummelighed Den nye læseklasse oprettes i starten af det kommende skoleår på Volstrup Skole, der allerede har et center for børn og unge med læse-problemer. - Det betyder, at eksperticen i stort omfang allerede er på skolen. Desuden har man på skolen erfaring med forskellige tekniske hjælpemidler, som man benytter i læseundervisningen, siger Knud Hjørnholm. Oprettelsen af klassen skal ses i lyset af, at den røde tråd i børne- og kulturudvalgets arbejde er rummelighed. Der skal være plads til alle, og ingen i skolesystemet skal "sendes bort", blot fordi de har særlige vanskeligheder. - Der er tale om ganske få elever, men problemet med læsesvage unge vokser desværre. Så vi får brug for et tilbud i kommunens eget regi, siger udvalgsformanden. God økonomi Økonomien bliver ikke en stopklods for projektet. Det er således dyrt at sende elever til Hjørring. Transporten alene løber op i cirka 100.000 kroner om året, og undervisningen på Bagterp-skolen er heller ikke gratis. Den koster 127.296 kroner per elev om året. Regnestykket viser, at kommunen kan indkøbe nødvendigt edb-udstyr til den nye klasse og stadig spare penge. - For de læsesvage unge er det godt, at de kan blive undervist tættere på hjemmet, og når der samtidig er penge at spare for kommunen, så er der ikke noget at betænke sig på, siger Knud Hjørnholm. Erfaringerne med den kommende læseklasse skal evalueres i marts 2004. Herefter beslutter politikerne, om klassen skal gøres permanent.