Ekstra høringsfrist om p-kontrol

Kun fem af 17 foreninger har reageret på forespørgsel fra politikere

JAMMERBUGT:Foreningsbaglandet har ikke ligefrem stået på nakken af hinanden for at komme i dialog med politikerne i Jammerbugt Kommune om parkeringskontrol i byerne. Et spørgsmål, der ellers gav seriøse diskussioner på Sammenlægningsudvalgsmødet i august. Fem af 17 foreninger har i tilsammen tre svar reageret på henvendelsen fra underudvalget for teknik og miljø og sendt et høringssvar, men nu forlænges fristen, så flere kan overveje spørgsmålet og komme med input til politikerne, oplyser udvalgsformand Otto Kjær Larsen (V). - Det er skuffende, at så få har reageret. Men nu skriver vi til dem, der ikke har indsendt høringssvar, plus til Dansk Handicapråd, som vi ikke fik med i første omgang, med en ny opfordring, fortsætter han. - Det kan jo tolkes på flere måder, at vi ikke har fået flere svar, men nu spørger vi i hvert fald igen. Af høringssvarene er et fælles fra turistforeningen og handelsstandsforeningen i Fjerritslev, som mener at parkeringskontrol er unødvending, og et fælles svar fra Aabybro Centerforening og Aabybro Handels- og Erhvervsforening, der ligeledes takker nej til at indføre p-kontrol. Til gengæld ser ejeren af Strandingskroen og Blokhus Beach Bowl i Blokhus, Hans Jørgen Jensen, frem til at der bliver parkeringskontrol. - Vi har 115 private parkeringspladser til vores virksomheder, men de bruges ofte til langtidsparkering af nabolagets forretninger og af strandgæster om sommeren, lyder forklaringen på modstanden fra Hans Jørgen Jensen. Otto Kjær Larsen oplyser, at der ikke er fastsat en bestemt svarfrist, men at diskussionen tages op igen i udvalget, når der er et bedre grundlag at arbejde ud fra.