Hospitaler

Ekstra løft til patientsikkerhed

Store forventninger ved premieren på den nye ordning med paramedicinere.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Flemming Knudsen, præhospitalschef i Region Nord, betegnede den nye ordning med paramedicinere som en ny epoke i den præ-hospitale indsats til gavn for borgerne i Thy og på Mors.

Større tryghed og sikkerhed til gavn for borgerne. Sådan betegnede Vagn Nørgaard (S), medlem af regionsrådet effekten af den nye ordning med paramedicinere, der blev præsenteret ved nytårsparaden på Falck-stationen i Thisted 31. december. To af paradens hovedpersoner var Ole Hyldahl og Lars Fabricius, de to Falck-folk som på den sidste dag i 2007 fik overrakt papirerne på deres uddannelse som paramedicinere og dermed fik adgang til at betjene den nye paramedicinervogn, der står på Falck-stationen. - I har læst og stridt for at komme igennem, sagde Helle Dam, stationsleder for Falck i Thisted, Hurup, Hanstholm og Frøstrup og understregede, at selv om de to paramedicinere nu har tilført ekstra viden og kompetence til beredskabet, så er nyskabelsen at betragte som supplement til et i forvejen velfungerende ambulancevæsen. - Dygtige ambulancefolk bliver ikke ringere, fordi vi nu også har paramedicinere, sagde hun. Paramedicinerne havde deres første funktionsdag 1. januar. De kan i kraft af deres uddannelse starte en udvidet behandling af en tilskadekommen allerede på skadesstedet - altså før patienten når frem til sygehuset. Det var denne før-hospitale indsats, som Vagn Nørgaard betegnede som et ekstra løft til patientsikkerheden og som regionens præhospitalschef Flemming Knudsen betegnede som ¿indgangen til en ny epoke på den præ-hospitale indsats¿ for borgerne i Thy og på Mors. I sin nye bemaling bliver paramedicinervognen næsten selvlysende grøn - en farve, som markerer paramedicin. I region Nordjylland kan den grønne vogn først ses i Thisted- og Frederikshavn-områderne, mens Hjørring og Hobro står for tur til at blive omfattet af ordningen, som ifølge Flemming Knudsen er et effektivt alternativ til deciderede lægeambulancer. Blandt andet fordi det gør det muligt at fastholde lægelig kapacitet på sygehusene. Næste trin i udbygningen af den præ-hospitale struktur bliver at tilknytte den anæstesisygeplejersker, sagde Flemming Knudsen.

Forsiden