Ekstra mast skal sikre kontakten under karnevalet

Sidste år brød det mobile net sammen flere gange i løbet af karnevalsdagen. Men i år forsikrer teleselskaberne, at mobilen virker

Kar­ne­va­lets gæs­ter op­le­ve­de sid­ste år sto­re pro­ble­mer med det mo­bi­le net, som brød sam­men på grund af de man­ge op­kald på sam­me tid, når folk skul­le fin­de hin­an­den i Kil­de­par­ken. I år bli­ver det bed­re, for­sik­rer mo­bil­sel­ska­ber­ne. Ar­kiv­fo­to

Kar­ne­va­lets gæs­ter op­le­ve­de sid­ste år sto­re pro­ble­mer med det mo­bi­le net, som brød sam­men på grund af de man­ge op­kald på sam­me tid, når folk skul­le fin­de hin­an­den i Kil­de­par­ken. I år bli­ver det bed­re, for­sik­rer mo­bil­sel­ska­ber­ne. Ar­kiv­fo­to

AALBORG:Der er ingen forbindelse til mobiltelefonen. Netværket er optaget - prøv igen senere. Den besked lød sidste år til adskillige karnevalsgæster, da de midt i alle festlighederne forgæves forsøgte at få fat i kæreste, venner og familie med mobiltelefonen. Gang på gang var det umuligt at få kontakt via mobilen, hvilket skabte store frustrationer blandt mange af de flere tusinde festivalgæster. Og ledelsen af festlighederne var godt trætte af mobilselskabernes ringe dækning af karnevalsområdet. Men i år bliver det anderledes. TDC Mobil vil nemlig installere en såkaldt event-container, der skal fungere som en ekstra sendemast i anledning af Karnevalet. Og Sonofon vil opgradere deres sendemaster i området, så de kan klare de mange samtidige opkald. Klogere i år - Vi har lært af erfaringerne fra sidste år, og derfor rykker vi ud med vores event-container, som vi også bruger til eksempelvis Roskilde Festivalen. - Containeren vil gøre det ud for en ekstra sendemast, der er beregnet til at kunne dække 100.000 mobilbrugere. Jeg tør næsten godt love, at alle karnevalsgæsterne kan komme i kontakt med hinanden, siger John Svensson, der er teknisk direktør for TDC Mobil. John Svensson tilføjer dog, at der kan være enkelte tilfælde, hvor brugerne kan opleve et udfald på mobilen, hvis der på et bestemt tidspunkt er en særlig spidsbelastning nettet. Sonofon vil som nævnt justere deres sendere i forhold til mængderne i Kildeparken, og kommunikationsdirektør Karin Hindkjær forventer derfor heller ikke tekniske problemer med mobilen for Sonofon-kunderne. Hos arrangørerne bag Karneval i Aalborg glæder man siger over, at teleselskaberne i år vil yde en ekstra indsats i forbindelse med karnevalet. - Vi er rigtig glade på vore gæsters vegne. Med et velfungerende mobilnet er vores gæster glade fordi, de lettere kan finde frem til hinanden i Kildeparken, siger koordinator Klaus Bystrup, der også tilføjer, at et velfungerende mobilnet kan være nødvendigt, hvis der mod forventning skulle ske et uheld under festlighederne. Men hvis uheldet er ude og mobilnettet er nede, er alt dog ikke overladt til tilfældighederne. - Som arrangører har vi vores interne radiosender og kommunikationsanlæg, så vi er ikke så afhængige af mobiltelefonerne, som mange af gæsterne er, fortæller Klaus Bystrup.