Lokalpolitik

Ekstra millioner bliver ikke brugt på service

Spareplanerne for den nye storkommune står ved magt. De ekstra penge går direkte i kommunekassen

Bør­ne­pas­nin­gen er et af de om­rå­der, der bli­ver ramt af be­spa­rel­ser. Knap en mio. kro­ner vil det kos­te at ind­fø­re høj­es­te fæl­les­næv­ner, men det bli­ver de eks­tra mil­li­oner ikke brugt på. ar­kiv­fo­to

Bør­ne­pas­nin­gen er et af de om­rå­der, der bli­ver ramt af be­spa­rel­ser. Knap en mio. kro­ner vil det kos­te at ind­fø­re høj­es­te fæl­les­næv­ner, men det bli­ver de eks­tra mil­li­oner ikke brugt på. ar­kiv­fo­to

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Selvom den nye storkommune netop har modtaget 14 millioner kroner ekstra som særligt vanskeligt stillet kommune, så får borgerne ingen glæde af de ekstra penge. Millionerne ryger nemlig direkte i kommunekassen - og bliver altså ikke brugt på at lempe nogle af de besparelser, som budgetforliget medfører. - Pengene skal bruges som buffer. Nu har vi til uforudsete udgifter, og jeg synes vi har lavet et godt budget, så 14 millioner er tilfredsstillende, siger borgmester Mikael Klitgaard (V) der afviser, at politikerne har i sinde at lave om på indgåede budgetforlig. - Jeg mener ikke, at vi skal bruge pengene på driften, der jo er en løbende udgift hvert år. De penge vi har fået nu er et engangsbeløb, siger han og understreger, at pengene ikke bare skal ligge til pynt i kommunekassen, men bruges uforudsete udgifter. Aftale står ved magt I det budgetforlig som politikerne har indgået, er der allerede brugt seks af de 14 millioner. Nemlig de seks millioner, som kommunen på forhånd var blevet stillet i udsigt af indenrigsministeren. Og gruppeformand for Socialdemokraterne, Arne M. Jensen (S) finder det meget utilfredsstillende, at ministeren ikke noget før meldte ud, hvor mange penge kommunen i realiteten fik. Så kunne nogle af besparelserne måske have været undgået, lyder det. - Det havde været dejligt, hvis vi havde disse tal noget før. Så kunne vi måske have givet lidt mere nogle steder og undgået at spare andre steder. Det er meget utilfredsstillende at skulle spille med blind makker, siger Arne M. Jensen (S) der har forståelser for, hvis borgerne undrer sig over, at millionerne kommer i kassen, når der skal spares. - Jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogen der undrer sig. Men vi har indgået en politisk aftale, og den bryder vi ikke, siger han. Brønderslev-Dronninglund Kommune havde oprindeligt søgt om 25 millioner kroner. Det blev kun til 14, og det er udmærket ifølge Mikael Klitgaard. I underkanten, ifølge Arne M. Jensen (S). - Når vi søger om 25 millioner kroner, så er det fordi, vi mener, at vi har brug for 25. Men 14 millioner er da bedre end ingenting, lyder det fra Arne M. Jensen. Sammenlægningsudvalget skal have budgette til anden behandling i næste uge.