Ekstra millioner til kræftpatienter

Nordjyske kræftpatienter - og en række andre patienter - bliver nu tilbudt ny medicin, nye behandlingsmetoder og bedre fysiske rammer.

Amtets sundhedsudvalg lod i går millionerne rulle til en række nye initiativer, som især kommer kræftpatienter til gode. For det første udbygges radiologisk afdeling på Aalborg Sygehus Syd med en ny bygning til 27,3 mio. kr. For det andet bevilges der 23,8 mio. kr. til nye behandlingstilbud for kræftpatienter. For det tredje køber amtet to nye MR-scannere, én - til kræftpatienter - på Aalborg Sygehus Nord og yderligere én til Sygehus Vendsyssel. Den ny radiologiske afdeling placeres i et utraditionelt nybyggeri, anbragt oven på en flad bygning, der huser operationsgang og intensiv afdeling på Sygehus Syd. Pladsen på stedet er trang, så amtssundhedsdirektør Jesper Christensen betegner projektet som "en kreativ og spændende løsning, der samtidig er udtryk for det muliges kunst". Nybygningen, der skal stå færdig i maj 2005, bliver på 1165 kvadratmeter. Hovedparten af pladsen bruges til undersøgelsesrum med MR-, CT-. og ultralydsscannere. Når der samtidig som et led i den nordjyske kræfthandlingsplan afsættes flere penge til medicin og behandlinger, skyldes det en række nye produkter og metoders opdukken. Eksempelvis kan patienter med kræft i tyk- og endetarm nu i visse tilfælde tilbydes en radiofrekvens-behandling. Ligeledes kan efteruddannelse af personalet i nye metoder forbedre behandlingen.