Ekstra møde om Solgården-genhusning

FJERRITSLEV:Økonomiudvalget skal på et ekstra møde i morgen beslutte, hvordan op til 24 beboere på Plejehjemmet Solgården skal genhuses under ombygningen. Tidligere har et flertal i udvalget peget på en løsning med pavillonbyggeri ved firmaet Granly, mens et mindretal ønsker at leje sig ind på Sanden Bjerggaard og alternativt benytte pavillonbygninger, såfremt det planlagte byggeri ved Sanden Bjerggaard ikke kan gennemføres. Granly A/S har afgivet tilbud på levering og montering af 26 pavilloner til en samlet pris på 3,4 mio. kr. Hertil kommer andre udgifter på 165.000 kr. til bl.a. installation af nødkaldeanlæg og brandalarm. Der er i budget 2004 afsat 880.000 kr. til leje af boliger, hvorfor der ved denne løsning er behov for en tillægsbevilling på 2.685.000 kr. En sådan tillægsbevilling kan finansieres af kassebeholdningen eller ved låneoptagelse. I budget 2005 er der til leje af boliger afsat 640.000 kr. Dette beløb spares, såfremt Fjerritslev Kommune køber pavillonerne, der ventes at kunne indbringe 530.000 kr. ved salg efter brugen. Sanden Bjerggaard har givet tilbud på genhusning af beboerne til en pris af 125.000 kr. pr. måned med tillæg af moms samt forbrug af el, vand og varme. Senere er beløbet reduceret til 112.500 kr. pr. måned. Udvalget for Teknik og Miljø hos Nordjyllands Amt har stillet krav om udarbejdelse af en lokalplan, før der eventuelt kan gives tilladelse til tilbygningen ved Sanden Bjerggaard. Dette arbejde kan trække byggesagen ud, så værelserne ikke kan stå klare, når behovet for genhusningen opstår i foråret.