Tyverier

Ekstra natte-hjælp til Løgstør Politi

Hobro Politi sender hundepatrulje til Vesthimmerland

LØGSTØR/HOBRO:Forbryderne får det sværere, mens borgerne i Vesthimmerland og Han Herred har grund til at glæde sig til efter nytår. Her fordobles politipatruljeringen nemlig i aften- og nattetimerne. Politimestrene i Løgstør og Hobro har netop indgået en aftale, så hundeafdelingen fra Hobro fra kl. 22 til 06 på torsdage, fredage og lørdage også patruljerer i den sydlige del af Løgstør Politikreds. Målet er at komme de mange straffelovsovertrædelser til livs. Her er Løgstør Politikreds er en af de hårdest belastede i landet. Løgstør Politi har ikke selv natpatrulje. Hidtil har hele Løgstør Politikreds om natten været dækket ind af en patrulje fra Aalborg Politi. Hobro tilbød sig - Ideen opstod under en snak om effektivisering og samarbejde på tværs af kredsene. Her fandt vi, at vi kunne tilbyde den nordlige politiregion en bedre dækning i Aars og Farsø, fordi vi har en forholdsvis stor hundeafdeling. Derfor tilbød vi os til Løgstør politi, siger politimester Henrik Kjær Thomsen, Hobro Politi. - Vi ved, at patruljering med hunde er en meget effektiv metode i forbindelse med for eksempel indbrud, siger Henrik Kjær Thomsen, som ikke vurderer, at det vil gå ud over patruljeringen i Hobro-kredsen. - Samlet set vil det tværtimod være en fordel, at vi sætter ind i naboområderne til Hobro. De kriminelle kender jo ikke politikredsene, og tager vi en indbrudstyv i Farsø den ene dag, så kan han i hvert fald ikke lave indbrud i Hobro den anden, siger Hobros politimester. Glæde i Løgstør Når hundeafdelingen i Hobro tager over i Farsø og Aars kommuner, så kan Aalborg-patruljen koncentrere sig om at dække resten af Løgstør Politikreds - Løgstør, Nibe, Fjerritslev og Brovst kommuner. Politimester Helle Kyndesen, Løgstør Politi, glæder sig over den hjælpende hånd fra nabokredsen. - Formålet med den bedre patruljering er sikre en mere effektiv indsats mod blandt andet indbrud, vold og værtshusuorden, siger Helle Kyndesen. Hun oplyser, at Hobro-patruljen også vil kunne løse alle andre politiopgaver i Løgstør Politikreds i tidsrummet. - Baggrunden for aftalen er politiets flereårsaftale. Heri er målet mere samarbejde på tværs af politikredsene. - Vi har kunnet konstatere, at antallet af straffelovsovertrædelser pr. betjent i Løgstør Politikreds er højt i forhold til landsgennemsnittet. Vi håber, at aftalen kan være med til at bringe det tal ned, siger Helle Kyndesen. Ekstra fokus på indbrud Løgstør Politi sætter i det kommende år ekstra fokus på villa- og sommerhusindbrud samt voldstilfælde. - Den øgede patruljering er også et forsøg på at få gjort en indsats på disse områder, siger Helle Kyndesen, der oplyser, at Løgstør Politi i den forbindelse også vil sende nogle af sine egne betjente på patrulje om natten. - Vi har tidligere selv haft natpatruljer i en periode i forbindelse med f.eks. narkoindsats. Det har været en succes, siger politimesteren, som dog slår fast, at det ikke ligger i kortene, at Løgstør Politi selv sender betjente på permanent natpatruljering. - Spørgsmålet om døgnbemanding af politistationen afventer det udspil, der er på vej omkring den nye politikredsinddeling, siger hun. Aftalen mellem Løgstør og Hobro politi omkring den øgede patruljering er ikke tidsbestemt, men den vil blive løbende evalueret.