Lokalpolitik

Ekstra penge til aflastningspladser

SKAGEN:Økonomiudvalget i Skagen Kommune lægger op til, at der skal gives en tillægsbevilling til Ældre- og Handicapafdelingen på godt 1,2 millioner kroner, når byrådet i aften mødes i byrådssalen. Til gengæld foreslår økonomiudvalget, at man fjerner en udgift på 6,5 millioner kroner fra budgettet. Det er det, som i fagsproget kaldes at give en negativ tillægsbevilling, og i dette tilfælde handler det om, at man nu kan se, der ikke bliver lavet et nyt vandværk i år, og så er der jo heller ikke nogen grund til at have et budget til dette vandværk. Indstillingerne fra økonomiudvalget kommer nu, hvor den første budgetkontrol for i år er helt på plads. Denne budgetkontrol forsøger via det samlede forbrug per 31. marts i år at forudsige, hvordan den økonomiske situation vil se ud ved slutningen af året. - Det er vores første budgetkontrol af det totale forbrug, men det er endnu så tidligt på sæsonen, at vi skal være forsigtige med at lægge alt for meget i tallene. Der er dog steder, hvor vi mener, at der er et udgiftspres, som måske kan gøre det vanskeligt at holde udgifterne inden for budgettet. Til gengæld tror vi så også, at der er andre steder, hvor der kan findes besparelser, siger borgmester Hans Rex (V). I første omgang lægger udvalget altså op til at give godt 1,2 millioner kroner ekstra til Ældre- og Handicapafdelingen. - Det er specielt til at finansiere de aflastningspladser, som vi har købt af amtet, og som vi jo så har betalt for hele året. Vi kan se, at det også presser på med ekstra udgifter inden for syge- og dagpengeområdet, da der er flere, som modtager syge- og dagpenge, end der er budgetteret med. Men vi synes, at det er lidt for tidligt endnu at tage stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling her, siger borgmesteren.