Redningsvæsen

Ekstra penge til beredskab

SKAGEN:Økonomiudvalget indstiller nu til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på i alt 238.000 kroner til at dække en række udgifter til det frivillige beredskab. Byrådet vedtog ellers i forbindelse med budgettet for i år, at beredskabet fra årsskiftet skulle organiseres ud fra lovens minimum plus et frivilligt beredskab med en nulløsning, altså sådan at nettoudgiften for Skagen Kommune skulle være nul. - Der er blevet arbejdet hårdt med det her, da det har vist sig, at det i hvert fald ikke for 2003 vil være muligt at lave det med et nul-resultat. Derfor er der blevet lavet en ny økonomisk ramme, der betyder, at det frivillige beredskab får stillet 112.000 kroner til rådighed i 2003. Vi sætter pris på det frivillige beredskabs indsats, men der er selvfølgelig også grænser for, hvor mange penge vi kan lægge i denne kasse, og det er vores vurdering, at det frivillige beredskab vil være tilfreds med dette beløb. Der skal selvfølgelig tales nærmere om, hvad pengene skal dække, siger borgmester Hans Rex (V), der lægger op til en dialog med det frivillige beredskab i den nærmeste fremtid, efter at sagen formodentlig vedtages på byrådsmødet mandag aften. - Vi har samtidig i økonomiudvalget besluttet at indstille til byrådet, at det frivillige beredskab ind til videre skal blive på Buttervej 58, og da udgifterne til denne bygningskompleks ikke indgår i budgettet for 2003, er vi også nødt til at give en tillægsbevilling til det. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det frivillige beredskab behøver at råde over hele arealet, hvis vi skulle få brug for nogle lokaler til andet formål, tilføjer borgmesteren. Dermed bliver der altså fra økonomiudvalgets side tale om et ønske på i alt 238.000 kroner ekstra, som udvalget nu indstiller til byrådet, at der gives som en tillægsbevilling finansieret af kassen.