Ekstra penge til det sociale område

Socialudvalget søger om tillægsbevilling på 3,6 millioner kroner

SKAGEN:Økonomiudvalget i Skagen Kommune skal mandag 29. september tage stilling til, om der skal bevilges godt 3,6 millioner kroner ekstra til social- og sundhedsområdet i år. Der er har nemlig været betydeligt større udgifter inden for blandt andet sikringsafdelingen og ældre- og handicapområdet, end der var budgetteret med. - Der er tale om udgifter, som vi ikke har nogen chance for at gøre noget ved nu. For eksempel er forbruget af hjælpemidler inden for ældreområdet steget meget. For et år siden var der cirka 600 brugere i kommunen, hvor vi nu er oppe omkring de 900. Vi har da også nu bedt om at få analyseret, hvorfor udgifterne pludselig stiger så meget, oplyser formanden for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Kvist (S). Mange sygedage Også udgifterne til sygedagpenge er steget meget i Skagen Kommune, et billede der for øvrigt også har vist sig mange andre steder i landet. - Det er også noget, som vi vil skal forsøge at gøre noget ved til næste år. Ældrerådet har søgt om cirka 1,1 millioner kroner fra Arbejdsmiljø Forskningsfonden til et projekt omkring sygefravær, og vi venter svar på ansøgningen i løbet af november. - Jeg tror, at vi skal sætte mere ind med forebyggende arbejde, samtidig med at vi bliver bedre til hurtigt at få fat i folk der er syge, så de hurtigt kommer i gang igen. Det handler selvfølgelig ikke om, at vi skal til at jagte folk, der er syge, men alle erfaringer siger, at en hurtig opfølgen er meget vigtigt, siger Bjarne Kvist. - Hjemmehjælperne har for eksempel mange sygedage. Her kunne man måske sætte mere ind med forebyggende behandling, ligesom der måske også er brug for en bedre planlægning af arbejdsgangene. Der er ingen tvivl om, at hjemmehjælperne har et hårdt arbejde både fysisk og psykisk, forklarer socialudvalgsformanden. Større klarhed De stigende udgifter får også socialudvalget til at overveje, om det budget, som man nu er i fuld gang med at udarbejde for næste år, kan hænge sammen, og der lægger udvalget blandt andet op til nogle bindende budgetbemærkninger, som skal være med til at skabe større klarhed om, hvor mange penge, der skal bruges inden for de enkelte områder. - Vi lægger op til en strammere styring af økonomien, selv om de steder, hvor vi nu ser de store overskridelser på budgettet, stort set alle er bundne opgaver, som vi ikke har den store indflydelse på. Vi har da også i udvalget været noget usikre på, om det budget, som vi nu forsøger at strikke sammen på ældreområdet for næste år, kan holde, når vi nu er nødt til at søge en tillægsbevilling, men vi mener, at det er et realistisk budget, som vi nu arbejder os frem mod. Fælleskøkken Lokalpolitikerne vil også i forbindelse med budgetlægningen have sat fokus på fælleskøkkenet på Ankermedet. - Vi vil gerne udnytte kapaciteten bedre, men vi har ikke her og nu en løsning på problemet. Sygehuslukningen til nytår vil jo også betyde, at fælleskøkkenet skal levere færre middage i fremtiden. Vi har talt om, at fælleskøkkenet måske også kunne levere mad til de kommunale skoler. I Hirtshals har de en ordning, hvor fælleskøkkenet leverer mad til både børn og ældre, og det fungerer godt. Det er noget, som vi snakker om, men det er ikke noget, som kommer på plads, inden vi vedtager budgettet for næste år, fastslår Bjarne Kvist, der ikke mener, at der kan skæres mere ned på antallet af ansatte i fælleskøkkenet, end man allerede har gjort. Han mener heller ikke, at man bare kan lukke fælleskøkkenet. Kommunen er jo forpligtet lovmæssigt til at levere mad til de ældre, som ønsker det. Aflastningspladser Sygehuslukningen betyder også, at de fire aflastningspladser, som der i øjeblikket er sat penge af til på budgettet, forsvinder til næste år. Her er det planen at indrette nogle stuer på Ankermedet Plejehjem i forbindelse med den forestående store ombygning. Der bliver formodentlig tale om at indrette tre aflastningsstuer i forbindelse med ombygningen, og der bliver selvfølgelig oprettet nogle midlertidige pladser, indtil ombygningen er på plads. I denne tid bliver budgetforslaget for næste år diskuteret i blandt andet de politiske grupper og deres bagland. Økonomiudvalget har 2. behandling af budget 2004 mandag 29. september, og 6. oktober bliver budgettet så endelig vedtaget i byrådet.