Ungdomsuddannelser

Ekstra penge til handelsskolen i Thisted

Økonomichef Hans Jeppesen regner med knap en halv mio. kr. ekstra til handelsskolen THISTED: Landets handelsgymnasier har underskud på at uddanne handelsstudenter og det er blandt andet en af årsagerne til, at Undervisningsministeriet den 11. maj afsatte ekstra 20 mio. kr. til landets handelsgymnasier. - Der er omkring 25.000 studerende på HH i Danmark, og det giver noget, der ligner 800 kr. pr. elev, og vi har 600 elever, så derfor regner jeg med, at EUC Nordvest modtager mellem 450.000 og 480.000 kr. siger økonomichef på EUC Nordvest Hans Jeppesen. Modvirke fravalg Det ekstra tilskud skal blandt andet anvendes til at reducere fravalget af studerende på HH, hvor næsten en femtedel af eleverne falder fra til fordel for en anden uddannelse. - Vi taler heldigvis ikke om deciderede drop-outs, hvor eleverne går ud og tager et ufaglært arbejde, siger han, og nævner i samme forbindelse, at fravalget på HH-linjen på EUC Nordvest er væsentligt lavere end landsgennemsnittet. På EUC Nordvest ligger det ifølge Hans Jeppesen på mellem 10 og 12 procent. Pengene er endnu ikke gået ind på EUC Nordvest’s konto, men Hans Jeppesen tror på pengene, selv om han i andre sammenhænge har erfaret, at midler ikke altid er tilgået skolen i den størrelsesorden, som ministeriet havde meldt ud. Ikke øremærkede Handelsskolen kan selv forvalte midlerne bortset fra, at det overordnede formål skal sikre en bedre fastholdelse af eleverne. - Vi har netop afviklet et budgetmøde, hvor vi drøftede, hvad de ekstra midler skal anvendes til, og vi besluttede, at en del af midlerne skal anvendes til en målrettet kampagne for at mindske fravalget med blandt andet dobbeltlærere i de klasser, hvor vi kan forudse et muligt stort fravalg, fortæller Hans Jeppesen. Desuden vil der blive planlagt et introduktionsprojekt for nye HG-studerende, men han vil ikke løfte sløret, fordi det skal være en overraskelse for de studerende. EUC Nordvest har længe været opmærksom på problematikken, og Hans Jeppesen fortæller, at skolen har både coaching og fravalgssamtaler med de elever, som vil skifte til en anden uddannelse. - Vi har altid i august flere elever som hopper begge veje mellem HH og det almene gymnasium, og vi finder det i orden, at de studerende så tidligt i forløbet som muligt kommer ind på den rette uddannelse, understreger han. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk