Lokalpolitik

Ekstra penge til naturcenteret

Byråd bevilger ekstra 300.000 kr. - det kommunale tilskud bliver 620.000 kr.

FJERRITSLEV:ET flertal på 12 politikere stemte for en ekstrabevilling på 300.000 kroner til Han Herred Naturcenter i hvert af årene 2004-06 under forudsætning af, at naturcentret selv årligt finder 400.000 kr. fra eksterne partnere. I forvejen har byrådet bevilget 320.000 kr. For stemte de syv Venstremedlemmer, socialdmokraterne Per Halsboe-Larsen, Leif Nielsen og Carla Madsen samt udenfor partierne Søren Grøn og Johan Svaneborg. På tværs af partidisciplinen stemte Palle Birkholm (S) imod sammen med Ejler Winkel (UP), Otto P. Kjær (UP), Steen Andersen (UP) og Karl Aage Jespersen. - Naturcentret vil aldrig komme til at køre økonomisk ved egen hjælp. Målet er at få flere besøgende. Nu er det op til erhvervslivet at afgøre, om centret er 400.000 kr. værd for dem, sagde Vagner Simonsen (V). Ejler Winkel sagde, at alle ønskede det bedste for centret, men at kommunen indtil nu havde brugt rigtig mange penge på det. - Der er forsøgt, forsøgt og atter forsøgt at få balance i regnskaberne. Jeg har stor respekt for den store indsats fra frivillige omkring centret, men nu finder jeg tiden ind til at sige stop. Det er for dyrt for borgerne. - Jeg vill sige ja, hvis jeg kunne se en positiv udvkling, men det forelagte idekatalog overbeviser mig ikke. Det kan resultere i et bedre resultat, der samtidig kræver en dyrere drift. Vi har ikke længere råd, der er mange andre opgaver, der bør løses for borgerne, sagde Winkel. Palle Birkoholm henviste til, at der spares meget på skolerne. - Jeg tror ikke på det foreliggende koncept for Han Herred Naturcenter. Derfor ikke flere penge til centret, sagde Birkholm. Per Halsboe-Larsen (S) havde en anden indstilling en partikollega Birkholm. - Naturcentret er mere end en udstilling. Det er også naturformidling og mange andre arrangementer indregnet aktivieter for børn og unge, sagde Halsboe-Larsen. Steen Andersen (UP) efterlyste, hvilke succeskriterier, der skal gælde for centeret. - Bestyrelsens handleplanen overbeviser mig ikke. Det vil ske det samme igen - de beder blot om flere penge. Med 620.000 kr. fra kommunens pengekasse og 400.000 kr. fra erhvervslivet tænker jeg, hvad vi ellers kunne få for disse penge. Nyttevirkningen ved naturcenteret er simpelthen for lille, sagde Steen Andersen. Karl Aage Jespersen (UP) mente, at de penge, flertallet ville bevilge til naturcentret, bedre kunne bruges andre steder i det kommunale budget. - Han Herred er beæret af en utrolig smuk natur, så det er svært at kæmpe med indendørs natur. - Desuden udvises der ikke stor interesse fra byens borgere for naturcentret. Mange af de frivillige kommer fra andre steder, sagde Karl Aage Jespersen.