Ekstra penge til rideklubber

Mange års tovtrækkeri er nu slut

LØGSTØR:Mange års tovtrækkeri om tilskud til de to rideklubber i Løgstør og Ranum er nu slut. Det sker efter byrådet har sagt god for at der frigives 75.000 kr. til at ligestille de to rideklubber økonomisk med andre klubber i Løgstør Kommune. Som tidligere beskrevet i NORDJYSKE Stiftstidende har de to klubber lidt under en 12 år gammel beslutning om kun at yde tilskud til én rideklub, som den daværende kommunalbestyrelse traf. Beslutningen betød, at rideklubberne siden har måttet dele det årlige tilskud. Gik glip af 40.000 kr. For Løgstør Rideklub har det betydet, klubben er gået glip af cirka 40.000 kr. om året. For tre år siden rejste Løgstør Rideklub spørgsmålet om det manglende tilskud over for Folkeoplysningsudvalget. Siden har det været drøftet adskillige gange, uden at der før nu er kommet kontanter på bordet. Pengene findes ved at der overføres 55.000 kr. fra et område til et andet på Folkeoplysningsudvalgets område. Samtidig hentes der 20.000 kr. på krone-til-krone tilskudspuljen. Fra næste år overføres der permanent 75.000 kr. fra folkeoplysningsudvalgets hovedområde 1 til hovedområde 2, så rideklubberne kan få en permanent ordning, der sidestiller dem med de andre klubber i kommunen.