Ekstra penge til tolkning og leg

AALBORG:I de kommende år bliver der lidt bedre muligheder for grønlændere, der har brug for hjælp fra en tolk. Det Grønlandske Hus i Aalborg har søgt Socialministeriet om penge til ekstra tolkebistand og har fået 26.000 kroner pr. år over tre år. I forvejen har grønlændere og andre, der har vanskeligheder med at forstå det danske sprog, krav på tolkebistand, når de for eksempel skal til lægen eller snakke med kommunen. Men der er også en gråzone, hvor sagen ikke er helt klar. Med det nye bidrag fra staten har Det Grønlandske Hus mulighed for også at hjælpe med en tolk, når folk for eksempel skal snakke med en advokat eller andre lejligheder, hvor det er afgørende, at parterne forstår hinanden fuldt ud. Det Grønlandske Hus søgte også Socialministeriet om tilskud til at ansætte en to-sproget pædagog nogle timer hver uge i værestedet Perput i Vejgaard. De fik 8800 kroner pr. år over tre år. - Hver onsdag er der åbent om aftenen, og der kommer mange familier med børn og spiser sammen. Vi vil gerne have en grønlandsk medarbejder, der kan tage sig af børnene og lege med dem. Det er ikke det vilde, men det er noget, der gør godt, og som det er dejligt at kunne tilbyde, siger socialkonsulent Vibeke Sieborg fra Det Grønlandske Hus. Afslag på ansøgning Endelig havde Det Grønlandske Hus søgt ministeriet om 130.000 kroner, som skulle bruges til at udveksle medarbejdere mellem Aalborg og Nuuk. Ideen var, at opsøgende medarbejdere fra de to kommuner ville kunne have glæde af at bytte job i en periode. Danskerne ville få en større forståelse for, hvilke forhold grønlænderne kommer fra, og grønlænderne ville se, hvad deres landsmænd kommer ned til i Danmark. - Den ansøgning har vi desværre fået afslag på. Men sammen med Aalborg Kommune fik vi alligevel 50.000 kroner, som vi nu vil bruge på at undervise socialarbejdere, der beskæftiger sig med grønlændere. Man kunne eventuelt bruge noget tid på at introducere både nye og gamle socialarbejdere til de forskellige tilbud, der er i kommunen. Det er vigtigt at vide nøjagtigt hvad der findes af social aktivering, væresteder, varmestuer og boformer og vide, hvad tingene hver især kan tilbyde. Det er en mangfoldig verden, som skal spille sammen indbyrdes, fastslår Vibeke Sieborg.