Ungdomsuddannelser

Ekstra praktikpladser for en milliard kroner

Stort set alle erhvervsuddannelser - her EUC Nord i Hjørring - kan se frem til at få flere elever i skolepraktik. Regeringen vil oprette 3000 pladser plus yderligere 2000 praktikpladser på offentlige og private virksomheder. Foto: Michael Bygballe

Stort set alle erhvervsuddannelser - her EUC Nord i Hjørring - kan se frem til at få flere elever i skolepraktik. Regeringen vil oprette 3000 pladser plus yderligere 2000 praktikpladser på offentlige og private virksomheder. Foto: Michael Bygballe

ERHVERV:Tusinder af unge på erhvervsuddannelser står uden praktikplads, og det vil regeringen gøre noget ved. Regeringen vil afsætte en milliard, som skal sikre 5000 ekstra pladser. De 3000 pladser oprettes som skolepraktik, mens de sidste 2000 pladser skal findes hos kommuner, regioner og private arbejdsgivere. Hos Aalborg Håndværkerforening, som dækker 1200 virksomheder, er man glad for udmeldingen. - Jeg synes, det er fantastisk. Det virker som en hurtig reaktion på det forslag, vi stillede her fra Aalborg for en uge siden. Vi sagde, der manglede 6000 pladser, og de vil skabe 5000, så det er jo meget fint, siger formand for Aalborg Håndværkerforening, Svend Aage Suhr. Håndværksrådet, som repræsenterer mere end 20.000 virksomheder, er ikke udelt begejstret for oplægget. De synes, der skal for mange i skolepraktik. - Vi havde hellere set, at en meget større del af de afsatte midler gik til økonomisk støtte til de arbejdsgivere, der har mod på at påtage sig et uddannelsesansvar, for eksempel i form af en forhøjelse af den særlige bonus, der blev indført i juni, siger uddannelsespolitisk medarbejder Heike Hoffmann. I Aalborg mener Svend Aage Suhr, at nok er praktik i den "virkelige" verden bedst, men skolepraktik er sandelig også godt. - For det første skal der jo være svende nok i en virksomhed til at eleven kan lære noget. For når svendene forsvinder, som en del gør under krisen, så er der ikke nogen til at uddanne eleverne. Men heldigvis er det mange af de svende, som ender med at undervise i skolepraktikken, så derfor lærer eleverne alligevel det, de skal, påpeger han. Regeringen vil senere komme med et samlet oplæg i forhold til gruppen af unge under 18 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.