Ekstra pres på Højene Skole

Nye boligområder kan øge søgningen til Højene Skole i fremtiden

HJØRRING:Højene Skole er presset på sit elevtal. Det vokser kraftigt, og udsigten til, at presset tager af i de kommende år, er ikke nem at få øje på. Boligområder nær Højene Skole forventes udbygget, og med flere nye boliger følger helt naturligt flere børn. Samtidig med presset i Højene mangler en anden af Hjørrings skoler - Holmegårdskolen - elever, bl.a. fordi mange forældre i Holmegård distrikt vælger Højene Skole, fordi de bor tættere på den, og fordi skolevejen er mere sikker. Det er især børn fra det nye boligområde omkring H. C. Andersens vej, som siger nej tak til Holmegårdskolen og beder om plads i Højene, hvor pladsforholdene bliver trange - især i indskolingen. Skolen har hidtil haft to klasser på hvert trin, men efter sommerferien bliver der tre spor i børnehaveklasserne - en tendens, man har set de seneste år. På Holmegårdskolen plejer der normalt at være to spor, men her er der kun elever til én ny børnehaveklasse i år, og her bliver der god plads. Sikker vej Økonomiudvalget i Hjørring Kommune har netop besluttet at følge en indstilling fra teknisk udvalg for lokalplanforslag 114.6, der åbner mulighed for at udbygge arealet mellem Spangkærvej og H. C. Andersens Vej. Forslaget lægges ud til offentligheden i otte uger. Planerne åbner samtidig mulighed for en ny vejforbindelse fra Skagensvej til krydset mellem Ringvejen og Vellingshøjvej. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S), har i den forbindelse tidligere sagt til NORDJYSKE, at han lover, at der fortsat vil være en sikker skolesti til børnene, som skal fra H. C. Andersensvej til Højene Skole. Reelt hører børnene i H. C. Andersensvej området bare ikke til Højene Skole men til Holmegårdskolen, og formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V), erkender, at den aktuelle udstykning formentlig ikke mindsker presset på Højene Skole i fremtiden. Der er i det konkrete lokalplanforslag kun tale om tre stor-parceller, men formanden for skolebestyrelsen ved Højene Skole, Bjarne Bang, oplyser, at der er andre og større planer for områder nær skolen i Højene. Flere planer - I kommuneplanen kan man se, at der bl.a. er planer for udbygning af boligmassen vest for Liljevej og nord for Vellingshøjvej, og nær Golfparken er der udstykket flere grunde, hvor der allerede nu bygges. Skolen tager med glæde imod flere børn, men politikerne er nødt til at forholde sig til, at vi så også har brug for mere plads, siger Bjarne Bang. - Skolen i Højene bygges jo om for tiden, men den er for lille - endnu før den overhovedet er færdig og renoveret for 11,5 mio. kr. Derfor har vi søgt Hjørring Kommune om, at der lægges 1,2 mio. kr. oveni budgettet, så der gøres plads til alle skolens elever, nu hvor man er i gang med byggeriet. På den måde ville skolen blive mere fremtidssikret, og den ville kunne klare tilstrømningen, siger Bjarne Bang. Hjørring Kommune har sagt nej til ansøgningen fra Højene Skole om snarest at få skolen udbygget for ekstra 1,2 mio. kr.