Ekstra tilskud skal sikre koncerter

1000fryd har brug for flere midler for at sikre drift, desuden drømmer spillested om ny status

1000fryd har brug for mere kapital for at sikre driften.

1000fryd har brug for mere kapital for at sikre driften.

Spillestedet 1000fryd har brug for en ekstraordinær pengeindsprøjtning, hvis ikke antallet af koncerter skal skæres kraftigt ned 1000fryd har søgt kommunen om et ekstraordinært tilskud på 170.000 kr. næste år, og en generel forhøjelse af driftstilskuddet fra 2013. Pengene skal sikre driften af spillestedet og være med til at undgå, at man skal betale mere honorarstøtten tilbage til staten. Formand for bestyrelsen for 1000fryd, Peter B. Olesen, håber på kommunens velvilje for foreningens likviditet er væk i kampen for at leve op til de statslige krav for at modtage støtten, der er en fifty-fifty ordning. 1000fryd har i flere år kørt med underskud på musikdriften for at opretholde et højt arrangementsniveau med 140 årlige koncerter - Det vil komme til at betyde væsentlig færre koncerter, og det vil betyde alverden hernede for, hvad der fra kommunens side nok trods alt er få penge, siger Peter B. Olesen om betydningen af de ansøgte midler . Formanden peger på, at 1000fryd har stor opbakning ved Statens Kunstråds Musikudvalg. - Jeg vil påstå, at vi er det spillested i hele landet, der aldrig nogensinde har fået en krone mindre fra kunststyrelsen end vi har søgt om, det er simpelthen aldrig sket. Statens Kunstråds Musikudvalg skriver bl..a om 1000fryd: "Høj kvalitet i musikprofilen og vilje og evne til kunstnerisk fornyelse i ekstraordinær grad er opfyldt". Kommunens tilskud til 1000fryd er til gengæld faldet fra 2001 til 2010 med 22.000 kr. - Vi håber, da at kommunen kan se ideen i det her, når vi har en kunststyrelse, der kan se, at det er en god ide. Plan om ny status 1000fryd vil arbejde for at blive det første genrespecifikke regionale spillested udenfor København fra 2017. - Det vil vi gerne, hvis vi kan få kommunal opbakning til det. Det forhøjede driftstilskud, skulle så blive første skridt i den retning. I dag er eksempelvis Loppen på Christiania et genrespecifikt spillested. - Det man skal bestemme er, hvor vidt man ønsker om de her statslige midler skal forblive i Aalborg. Det er en prioritering, men man kan sige, at når man står i en situation, hvor det er meget usikkert, hvad der sker med Skråen, om de får deres regionale spillestedsstatus, så er her 100 procent sikre statslige midler, som man så skal modsvare. Skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog skal sammen med de øvrige medlemmer af udvalget se på sagen i dag, og før ønsker hun ikke at tilkendegive sin holdning. - Vores frie kulturelle midler er rigtig trængte, og en af retningslinjerne for dem, er, at dem, der modtager fast tilskud i forvejen ikke som udgangspunkt kan søge ind på de frie midler, siger Anne-Dorte Krog. Til gengæld mener hun, at det vil være en god ide, at 1000fryd går efter den ny status. - Det vil jo være skønt, og der er ingen tvivl om, at de laver noget med deres helt egen kant, som Aalborg og Nordjylland har brug for. Men hvordan vi kan prioritere midlerne er en meget svær opgave lige nu.