EMNER

Ekstra vejspor er ikke overflødigt

S ændrer trafikudspil. Socialdemokraterne på Christiansborg mener, at Nordjylland skal have både et ekstra motorvejsspor nord for Limfjordstunnelen og en tredje fjordforbindelse.

NORDJYLLAND: Det fastslår partiets politiske ordfører, nordjyden Frank Jensen. Han vil nu bede den socialdemokratiske trafikordfører, Poul Andersen, omformulere partiets udspil til forhandlingerne med regeringen om trafikinvesteringsplanen for de næste 10 år. Heri står der som omtalt i går i NORDJYSKE Stiftstidende: "Ved Limfjordstunnelen foreslår regeringen udbygning af vejanlæggene på Nørresundby-siden. Det løser imidlertid ikke flaskehalsproblemet omkring selve tunnelen. Socialdemokraterne mener derfor, at det er på tide med en tredje Limfjordsforbindelse." - Men hensigten med et ekstra motorvejsspor nord for Limfjordstunnelen er jo netop at fjerne flaskehalsproblemet, erkender Frank Jensen. - Dét, Poul mener, er, at det ekstra spor ikke fjerner behovet for en tredje forbindelse. Folk, der ikke er lokalkendte, kan imidlertid let komme til at skrive noget, der ikke er helt præcist. Men der er ingen tvivl om vores holdning: Det ekstra spor er under alle omstændigheder en fornuftig investering. Dernæst skal vi have den tredje forbindelse - og etableringen af den skal i gang inden for den kommende 10 års-periode, siger Frank Jensen. I stedet for socialdemokraterne kan det blive Dansk Folkeparti, der sikrer regeringen flertal for trafikplanen. Herfra er det ikke noget krav, at den tredje forbindelse er med: - Først når man lokalt er blevet enige om linjeføringen, kan vi begynde at diskutere, hvornår pengene skal falde, siger det nordjyske folketingsmedlem Bent Bøgsted.