EMNER

Ekstraordinær generalforsamling

Aalborgs nyeste studenterorganisation, Partiet, holder ekstraordinær generalforsamling fredag 11. juli.

Generalforsamling er foranlediget af foreningens ønske om at give alle de medlemmer, man har fået siden den stiftende generalforsamling, en reel indflydelse på foreningens ledelse og virke. Foreningen har i øjeblikket 35 medlemmer, og på dagsordenen er bl.a. valg til bestyrelsen, hvor formanden HA (jur.) Michael Thomsen og næstformanden stud. scient. soc. Anders Jensen genopstiller. Men der vil også blive forelagt en række forslag til vedtægtsændringer af mere formel karakter. Partiets primære sigte er at forbedre forholdene på Aalborg Universitet. Foreningen er ikke underlagt nogen form for partipolitisk styring og er derfor uafhængig. Men det ideologiske udgangspunkt er alligevel en moderne form for socialisme med hovedvægt på de studerendes egne ønsker og behov.