Lokalpolitik

Ekstraordinære møder om planer for Klitrosen

Spørgsmålet om ombygning af Klitrosen ventes løst af byrådet i næste uge.

Et orienterende møde, hvor samtlige medlemmer af byrådet er inviteret fulgt af et ekstraordinært møde i kommunens økonomiudvalg, som her vil forsøge at formulere en indstilling om ombygningen af ældrecenter Klitrosen i Klitmøller til byrådsmødet 23. januar. Sådan står sagen om ældrecenter Klitrosen i Klitmøller efter at kommunens omsorgsudvalg i sidste uge indstillede, at ældrecentret skulle bygges om, men ikke efter de planer, der hidtil var lagt på bordet. Ideen om at indrette 20 almene pladser på ældrecentret holder ikke, oplyste udvalgsformand Povl Bojer efter sidste uges møde i omsorgsudvalget. I stedet præsenterede udvalget et forslag om at bygge om, men mod til gengæld at fordele de 20 pladser nogenlunde ligeligt mellem almene pladser og boliger til demente. - Beslutningen i omsorgsudvalget er helt anderledes end den oprindelige beslutning fra den daværende kommunalbestyrelse i Hanstholm og også i forhold til den afgørelse, der blev truffet i sammenlægningsudvalget sidste år, siger borgmester Erik Hove Olesen (S). Anderledes blandt andet fordi, at de demenspladser, omsorgsudvalget vil fastholde på Klitrosen i Hanstholm kommunes planer skulle indrettes på ældrecenter Fyrglimt i Hanstholm, hvor ombygningen allerede er gået i gang. For at skabe klarhed over såvel beslutninger som over konsekvenserne af dem - også hvis tingene ændres som foreslået af omsorgsudvalget, har kommunens økonomiudvalg besluttet at indkalde samtlige medlemmer af byrådet til et orienteringsmøde mandag eftermiddag sammen med repræsentanter for omsorgsforvaltningen og for teknisk forvaltning. - Her vil vi gennemgå hele sagen samt de konsekvenser, omsorgsudvalgets seneste beslutning har i forhold til de planer, der allerede er lagt, siger Erik Hove Olesen. Det orienterende møde følges af et ekstraordinært møde i kommunens økonomiudvalg, som her skal forsøge at formulere en indstilling i sagen som byrådet kan drøfte, når det mødes på tirsdag, 23. februar, hvor borgmesteren forventer, at der kan træffes en afgørelse i sagen. - Problemet lige nu er, at ingen præcis ved, hvilke konsekvenser omsorgsudvalgets beslutning i sidste uge vil have. Beslutningen begrundes med, at det er nødvendigt at kombinere demensafsnittet med almene plejepladser, for at sikre fremtiden for Klitrosen, men den løsning griber ind i planerne for Fyrglimt-ombygningen, siger Erik Hove Olesen og tilføjer, at der er almindelig politisk enighed om, at Klitrosen skal bevares. Spørgsmålet om hvordan hænger lidt, men bliver, som tingene er lagt frem, besvaret på byrådets møde på tirsdag. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk