Lokalpolitik

ekstraordinært møde

Torsdagens møde i teknik- og miljøudvalget havde kun Ambercon på dagsordenen 3. juni gav Rebild Kommune Ambercon besked på øjeblikkeligt at standse opførelsen af et transportbånd på den østlige side af betonfabrikkens blandesilo. Transportbåndet er opført uden byggetilladelse og er dermed ulovligt. Nu har Ambercon bedt om dispensation til byggeriet, og sagen har været i høring. Ambercon beder samtidig om lov til at ændre på hegnet til den udendørs oplagring, så der sættes trådhegn og beplantningsbælte op i to meters højde mod byggetilladelses espalier i samme højde som fabrikken. Endelig skulle teknik- og miljøudvalget formelt godkende en jordvold, som virker som støjværn mod omgivelserne.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk