Ekstraskat på arbejdspladserne

Som svar til Gunver Folmand om at dækningsafgiften i Aalborg Kommune er lav: For mig er det rent sludder, da vi overhovedet ikke burde have denne afgift.

Jeg vil starte med at påpege, at dækningsafgift ikke kun påvirker erhvervslivet, men virkelig er en skat på arbejdspladser. At vores regering ikke har brugt sin magt til at afskaffe denne afgift, er jeg faktisk meget tilfreds med, hvilket man også burde være som socialdemokrat, hvis da ellers man hylder kommunernes selvbestemmelsesret, hvilket jeg gør. Det er nemlig Aalborg byråd alene, der bestemmer om vi skal have denne afgift i Aalborg Kommune. At vores regering har fastfrosset skatterne er jeg også meget tilfreds med - men det betyder altså ikke, at vi som kommune ikke må fjerne en afgift. At vores dækningsafgift er lavere end i København og andre langtfra liggende byer, betyder naturligvis ikke pr. automatik, at alle virksomheder vil til Aalborg. Men det betyder heller ikke, at vi ikke i vores landsdel og vores kommune skal gøre alt, hvad vi kan for at tiltrække nye arbejdspladser. I har som socialdemokrater jo længe hældt vand ud af ørerne over, hvor dårligt det går i Nordjylland - og det skylder I så også regeringen for - men hvad med selv at være behjælpelig og sammen med vi andre gøre, hvad vi kan for selv at tiltrække nye virksomheder og skaffe nye arbejdspladser uden denne konkurrenceforvridende afgift. At du ikke tror, det vil skaffe flere arbejdspladser, kan jeg slet ikke følge, men jeg ved selvfølgelig heller ikke, hvor du har din viden fra, da du jo åbenbart heller ikke ved, at en virksomhed har fradrag for deres driftsudgifter - og det betyder jo også fradrag på lønudgifter. Derfor kan de sparede penge i afgift sagtens konverteres til lønkroner, og jeg må sige: Jeg kender ikke den virksomheder, der ikke gerne vil producere mere, sælge mere, beskæftige flere og i det hele taget drive så god en virksomhed, man overhovedet kan indenfor de økonomiske rammer, man har. Det kan man selvfølgelig ikke vide noget om, hvis man ikke viser virksomhederne anden interesse end at betragte dem som en skatteteknisk malkeko. At du ikke har fulgt debatten tidligere, læses tydeligt, idet du spørger om de færre penge, der kommer i kommunekassen skal nedprioritere f.eks. veje eller ældreplejen. Nej, det skal det ikke, men du burde vide, at jeg netop har påpeget, at pengene, vi har fået for salg af Elsam aktier, skal bruges til indfrielse af vores gæld. Derved spares renter og afdrag, og disse besparelser skal gå til fjernelse af dækningsafgiften i første omgang. Når vi så får flere virksomheder og flere i arbejde, vil vores skattegrundlag i Aalborg Kommune stige, og vi vil få flere penge i kassen, så vi måske endda kan hæve vores serviceniveau eller sænke skatten. Du bad mig svare dig - og jeg håber, jeg har åbnet dine øjne bare lidt.