Kunst

Ekstrem høj kvalitet

kunst H. C. Andersen på kinesisk "At levendegøre arven efter H. C. Andersen". Sådan lød opfordringen til 27 kinesiske kunstnere fra H. C. Andersen 2005 Fonden. Deres svar kan ses på Nordjyllands Kunstmuseum. Der forekommer ingen fortolkninger af eventyrene. Samtlige kunstnere arbejder moderne og internationalt med de midler, der står til rådighed. Et karakteristisk træk ved alle arbejder er, at de er udført i en ekstrem høj kvalitet. Malerne kan virkelig male, tegnerne kan tegne, fotograferne lave fotografier, videokunstnerne kreere videoer og installationskunstnerne opbygge installationer. Der indgås ingen vattede kompromiser her, og det er en befrielse at opleve. Det værk, der mest synes skabt ved direkte inspiration fra H. C. Andersen, er en kunstvideo af Wang Guangyi. Den har titlen: H. C. Andersen og tændstikkerne. Her ser og hører man en tændstik blive strøget foran et bind med eventyr. En person stønner lidelsesfuldt. Derpå åbnes så for et sceneri bag flammen. Vi ser ikke de velbjergedes samling om juleanden, men Bush og hustru, terrorangrebet i New York, Irakkrigen og andre nutidige scener. Tiden, der er forløbet siden 1800-tallet, sættes i perspektiv. De øvrige kunstværker har lidt den samme effekt på publikum. Man fornemmer den udvikling og globalisering, der er foregået siden guldalderen, da eventyrene blev skabt. Papirklip ses også. De er klippet i rødt papir af Lü Shengzhong. Selve værket er det papir, der er tilbage, efter at kunstneren har klippet et stort antal små tudselignende børn ud af papiret. Under værket står på gulvet et lille glas, hvori alle de udklippede børn er anbragt. Er børnene eller hullerne efter dem det egentlige værk? Eksisterer Andersens papirrester et eller andet sted i København? De mange store fotografier på væggene forestiller ofte rækker af personer i frontal positur. Ansigterne er aldeles udtryksløse. Et af værkerne hedder oven i købet: Påvirket. Den mulige effekt af påvirkningerne ses ikke i ansigterne. Der må være tale om en usynlig mental påvirkning. På en lang, skrånende rampe har Tao Aimin lagt 56 smalle vaskebrætter af ældet træ i fire rækker. Rillerne i overfladen bærer præg af mange års hårdt slid. Kunstneren har malet et levende kvindeportræt midt på hvert bræt. Titlen på installationen er: Kvindernes flod. Værket virker forbavsende nærværende. Lyden af rindende vand hjælper med her. Der er måske også lidt HCA-stemning over titlen. En politisk kommentar ses i en installation af Weng Fen: Set udefra: Strand. En strand er adskilt på langs af et højt hegn. På landsiden er der fyldt op med uniformeret militær. På vandsiden daser strandgæsterne i uordnet gruppering og i let påklædning. De mange figurer er ganske små og forekommer i stor mængde. Nye tider og frihed står for døren for masserne. Det mest kinesiske set ud fra en danskers synsvinkel er nok nogle fantastiske akvareller af ældgamle kinesiske kimonoer. De er i naturlig størrelse, og man skal tæt på, for at se at de ikke består af muldnet tekstil, men af akvarelmaling. Hvad har disse kinesere da arvet efter H. C. Andersen? Fantasi, legelyst, kunstnerisk stringens, arbejdsiver og måske lidt melankoli. Solskin, frihed og en lille blomst går de heller ikke af vejen for. Det er påfaldende, at den dag, da NORDJYSKE var på museet, sås ikke én eneste dansker blandt publikum. Alle var unge, smilende og ivrigt fotograferende kinesere. Det er yderst prisværdigt, at museet har kunnet samle så mange fremragende kunstnere fra den anden side af kloden her i Aalborg til ære for H. C. Andersen. Leif Bøghkultur@nordjyske.dk H. C. Andersen på kinesisk Nordjyllands Kunstmuseum Til 5. juni