Lokalpolitik

El-erstatninger kan ende i retten

Eltra er utilfreds med afgørelse

NORDJYLLAND:12 himmerlandske lodsejere og elselskabet Eltra venter i disse uger med spænding på en afgørelse fra en taksationskommission. Kommissionen afgør, om de 12 - og godt 200 andre lodsejere - skal have mere eller mindre i erstatning, fordi de bliver naboer til den ny 400 kV-ledning gennem Himmerland. De 12 lodsejere har som de eneste ikke villet indgå forlig med Eltra om erstatningens størrelse. Derfor er det endt med en ekspropriation - men dens resultat har Eltra ikke villet acceptere, og afgørelsen fra kommissarius (den statsinstans, der foretager ekspropriationer, red.) er derfor anket til en taksationskommission. Eltra ønsker to ting ændret: I de forlig, som Eltra har indgået med hovedparten af lodsejerne, er erstatningen pr. mast fastsat til 24.000 kr. Ved eksprioriationen blev dette beløb forhøjet til 60.000 kr. Til gengæld blev erstatningen pr. kvadratmeter i nogle tilfælde sat til et beløb, der var lavere end Eltras forligssats. Dette beløb ønsker Eltra derfor forhøjet. - Det kan synes mærkeligt, at vi på det sidste punkt kræver at komme af med flere penge. Men vi finder faktisk, at forligene er udtryk for en fornuftig balance, som vi gerne ser fastholdt, siger anlægsingeniør Kristian Andersen, Eltra. Når sagen ikke kun har betydning for de 12 lodsejere, skyldes det, at Eltra har stillet de, der indgik forlig, i udsigt, at deres erstatning justeres, hvis andre, der ikke indgik forlig, ender med at få mere. Hvis taksationskommissionen stadfæster ekspropriationens satser, er Eltra parat til at gå rettens vej. En endelig afgørelse af dette spørgsmål kan derfor trække ud.