Energiselskaber

El-fusion er til glæde for forbrugerne

Erling Andreasen og Gunnar Mortensen kunne berette om en succesfuld fusion. Foto: Hans Ravn

Erling Andreasen og Gunnar Mortensen kunne berette om en succesfuld fusion. Foto: Hans Ravn

BRØNDERSLEV/HAN HERRED: Fusionen mellem Brønderslev og Oplands Elforsyning og Han Herreds Elforsyning til Nyfors er blevet en succes. Det slog de to formænd, Erling Andreasen, og Gunnar Mortensen, fast i deres orientering på repræsentantskabsmødet. Der er dannet et fælles repræsentantskab på 36 medlemmer. Gunnar Mortensen og Erling Andreasen oplyste, at det forløbne år har været ret travlt, og det skyldes især fusionen af de to elforsyningsselskaber. Der har været udgifter i forbindelse med fusionen, men rationaliseringsgevinster ved fusionen ventes at slå igennem i de kommende år. -Ideen med fusionen har været at skabe et stærkt, nordjysk elforsyningsselskab, og det er lykkedes, oplyste Gunnar Mortensen og Erling Andreasen. De kunne også fortælle, at det er gået godt med at forene to forskellige kulturer fra de to gamle selskaber i ét. - Medarbejderne har vist stor velvilje i forbindelse med fusionen. Nyfors Bredbånd, der står for det praktiske omkring nedlæggelse af fiberbånd for Bredbånd Nord, har fulgt den planlagte plan for at grave fibre ned. I Bredbånd Nord går det planmæssigt med tilslutningen. Poul Iversen opfordrede til at kontakte grundejerforeninger i sommerhus-områder, hvor der er et udbredt ønske om at få bredbånd. Bredbånd Nord koncentrerer sit salg om de områder, hvor der ikke i forvejen er antenneforeninger. En undtagelse er Ferren i Blokhus, hvor der er kommet en konkret henvendelse omkring tilslutning til Bredbånd Nord. Direktør Henrik Mentz sagde, at det var en rigtig beslutning, at Nyfors er gået ind i fiberbredbånds-verdenen. Gunnar Mortensen oplyste, at pladsproblemer hos Nyfors i Brost skal løses. Det er Bredbånds-afdelingen, der har vokseværk. Der er 20 ansatte, og halvdelen er i en træpavillon. -Tilladelsen til denne løsning udløber om et halvt år, og så skal der findes en mere permanent løsning. El-prisen stiger i det kommende år 11 øre pr. kWh, hvilket betyder 300-400 kr. for en almindelig gennemsnitsforbruger. Det er specielt dollarkursen, der spiller ind. Der budgetteres med samme el-forbrug i 2008 som i 2007. - Elforsyningsselskaberne er pålagt at arbejde på at nedbringe el-forbruget. Ifølge Gunnar Mortensen og Erling Andreasen er dette nået. Erling Andreasen oplyste, at Nordjysk Elhandel har været en god samarbejdspartner, og at det har givet forbrugerne den bedst mulige el-pris. Hidtil har BOE købt el hos Nordjyske Elhandel, mens Han Herreds Elforsyning har handlet på det frie marked. Men Nyfors vil fremover købe al el hos Nordjysk Elhandel. Der var påskønnelse af de repræsentantskabsmedlemmer, der nu stopper. Det er formand Erling Andreasen, Hellum, der har været 22 år i repræsentantskabet, 20 år i bestyrelsen, og heraf 12 år som formand, Jens Valdemar Jørgensen, 32 år i repræsentantskabet, heraf 10 år i bestyrelsen, Egon Hassing, Brønderslev, 29 år i repræsentantskabet, heraf 25 år i bestyrelsen, Leo Jacobsen, Saltum, 29 år i repræsentantskabet, heraf 20 år i bestyrelsen, Erik Jensen, 12 år i repræsentantskabet, heraf to et halvt år i bestyrelsen, Knud L. Pedersen, Thise, 12 år i repræsentantskabet, Tommy K. Jensen, Løkken, seks et halvt år i repræsentantskabet samt Søren Villadsen.