Hulsig

El-ledninger over Hulsig Hede graves ned

ENV Net klar til at kabellægge den ene højspændingsforbindelse mellem Aalbæk og Skagen

SKAGEN:Småfuglene må rykke noget sammen, hvis de i fremtiden vil sidde på en elledning på strækningen mellem Aalbæk og Skagen - i hvert fald, hvis der ikke kommer alvorlige protester mod, at el-transportselskabet ENV Net får dispensation til at lægge den ene forbindelse mellem de to byer i jorden. Planerne for at kabellægge den ene højspændingsforbindelse til Skagen går ud på, at arbejdet skal påbegyndes i år, og hvis ikke vejret eller eventuelle indsigelser mod arbejdet giver forsinkelser, venter Jens Ole Nissen, ENV Net, at man også vil kunne nå at afslutte arbejdet i år. En højspændingsforbindelse består af ialt tre kobberledninger. Ud over dem er det planen, at der skal lægges yderligere to kabelrør til blandt andet lyslederkabel i jorden i denne omgang. De ekstra kabelrør skal også bruges til ENVs eget fjernstyringssystem. Højspændingsledningen er cirka 17 kilometer lang. Den går fra en transformerstation ved Hirtshalsvej til plantagen ved Hotel Højengran. Fra stedet tæt på Højengran til transformerstationen ved indkørslen til Skagen er højspændingsforbindelserne tidligere blevet lagt i jorden. Jens Ole Nissen, ENV Net, oplyser, at arbejdet med at kabellægge højspændingsforbindelsen skal udbydes i licitation. Derfor ved man heller ikke, hvad den endelige pris for arbejdet bliver. Erfaringerne er imidlertid, at prisen ligger mellem 600 og 900 kroner per meter afhængig af, hvor besværligt arbejdet er og af, hvor mange forhindringer, hvor der skal vælges ekstra dyre løsninger, der er på strækningen. Det vil sige, at det formentlig kommer til at koste mellem 10 og 15 millioner kroner at få kabellagt ledningerne mellem Aalbæk og Skagen. Det er planen, at jordkablerne skal følge naturgasledningen på alle de strækninger, hvor det kan lade sig gøre. ENV Net har endnu ikke sat kabellægningen af den anden højspændingsforbindelse mellem Aalbæk og Skagen på anlægsprogrammet. Det er nu den forbindelse, som er på træmaster, der lægges i jorden. Den overordnede politik indenfor kabellægningen er, at det i de kommende 10 år er højspændingsforbindelserne, der står øverst på anlægsprogrammet, så formentlig kabellægges den anden højspændingsforbindelse mellem Aalbæk og Skagen også indenfor de 10 år. Højspændingsledningerne går over blandt andet den fredede Hulsig Hede, og arbejdet med at kabellægge ledningerne kan kun lade sig gøre, fordi amtet har givet ENV Net dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Det er denne dispensation, der kan klages over til Naturklagenævnet, og fristen for at klage er på fire uger fra onsdag 12. januar.