Lokalpolitik

El nok til 15.000 familier

Ønske om seks kæmpe vindmøller mellem Ugilt og Sønderskov.

Vindmølleparken får en afstand på 1,1 km til den sydligste ende af Sønderskov og 800 meter til den nordligste ende af Ugilt.

Vindmølleparken får en afstand på 1,1 km til den sydligste ende af Sønderskov og 800 meter til den nordligste ende af Ugilt.

Der er planer om at rejse seks kæmpestore vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt. De seks møller skal være 150 m høje og have en effekt på ca. 3 MW hver. Det betyder, at møllerne tilsammen vil kunne forsyne 15.000 gennemsnitshusstande med elektricitet. Udset til vindmøller Det er firmaet GK Energi ApS i samarbejde med landbrugsejendomme Egebjerg, der ansøger Hjørring Kommune om tilladelse til at rejse møllerne. Området er i forvejen udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen, men ansøgerne ønsker området udvidet så der bliver plads til seks møller i stedet for fire. Det kan lade sig gøre ved at sløjfe boligerne på Egebjerg og naboejendommen på Egebjergvej 126. Der er dog lang vej igen, før møllerne kommer til at snurre. Der skal laves kommuneplantillæg og lokalplan samt VVM- og SMV-redegørelser. Inden da skal der holdes foroffentlighed, så naboer og andre borgere kan komme med idéer og forslag. - Det skal vi nok få noget debat om, forudsiger Jørgen Bing (SF), formand for teknik- og miljøudvalget. Afstandskrav overholdes Vindmølleparken overholder dog afstandskravet på fire gange møllehøjden, dvs. mindst 600 meter, til nærmeste bolig. Området mellem Ugilt og Sønderskov er det ene af blot to vindmølleområder i Hjørring Kommune. Det andet ligger i Gjurup, hvor der også arbejdes med konkrete planer om en vindmøllepark. - Vi havde også to områder ved Vrensted, men de blev underkendt. Der er nogle ret skrappe krav fra statens side, bemærker Jørgen Bing. Teknik- og miljøudvalget giver grønt lys til at arbejde videre med vindmølleparken og holde en foroffentlighedsfase, som bliver på otte uger pga. sommerferien.