El-salg skal skaffe penge til erhvervsfond

Forsyningsvirksomhederne i Frederikshavn skal belånes eller sælges for at skabe fremtidens erhvervsliv

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn har med sin mangeårige værftsindustri levet på et stærkt, men samtidigt også skrøbeligt erhvervsben. Det er farligt for et område at have fodfæste i forholdsvis få store virksomheder, når konjunkturerne ændres og søgangen har de seneste ti år været så meget mod værftsindustrien, at den i dag kører på et meget lavt blus i forhold til fordums storhedstider. Derfor er det så afgørende for Frederikshavns fremtid, at der findes nye nicher med godt erhvervsindhold. Erhvervskonference på erhvervskonference har slået på nødvendigheden af at skabe pipelines dirkete ind i undervisningsmiljøerne - og efterfølgende ind i pengetanke med risikovillig kapital. Intet er indtil nu realiseret. Men med hjælp fra forsyningsvirksomhedernes bugnende egenkapital kan det måske blive virkelighed. Forsyningsvirksomhederne - her specielt elselskabet - er ejet af Frederikshavn Kommune - og dermed kan kommunen formentligt i løbet af et halvårs tid sælge ud af arvesølvet og selv få lov til at beholde 60 procent ad pengene. Det svarer anslået til 150 millioner kroner. De penge kunne gøre godt i forhold til at skabe grøde i erhvervsudviklingen. Og formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard er villig til at gå langt for at få en pulje af penge til at skubbe gang i erhvervsudviklingen. Svær afvejning Han var den første til at rejse debatten om, hvad Frederikshavn skal gøre med forsyningsvirksomhederne, når det bliver muligt at sælge ud. En debat, der trods startskuddet endnu ikke rigtig er kommet i gang. Men CD'eren lægger ikke skjul på, at hans sympati er mod et fuldstændigt salg af virksomhederne. - Det er en svær afvejning. Som landet ligger ender det formentligt med, at Frederikshavn vil kunne sælge el-selskabet og score 150 millioner kroner. - Det er så mange penge, at vi nøje skal vurdere, hvad vi kunne gøre med dem, men det er samtidigt også en afgørende selvbestemmelsesret for forbrugerne, vi dermed vil sælge ud af, siger Hedegaard. Så sagen vender to veje. - Mit forslag går på at sælge en del af virksomheden eller belåne virksomheden. Uanset om man vælger den ene eller den anden løsning, så holder vi fortsat fast i tømmen, og det tror jeg, at brugerne er bedst tjent med, siger Hedegaard. Fond Provenuet skal bruges aktivt - og Hedegaard er ikke i tvivl om, at pengene skal sættes i en erhvervsfond. Netop en erhvervsfond har været et tilbagevendende tema i debatterne de seneste år. Hvis man skal sikre rugekasser for unge potentielle erhvervsudviklere i Frederikshavn, så skal der også være risikovillig kapital til rådighed. Og den leverer pengeinstitutterne for sjældent. De vil naturligvis sikre, deres faste kunder. - Men her kunne en erhvervsfond komme ind i billedet med garantistillelse i de tilfælde, bankerne ikke selv vil tage risikoen, men i øvrigt mener, at projektet har vægt, siger Jens Hedegaard. Ideen om garantistillelse kendes fra studielån, hvor staten garanterer for, at bankerne får deres penge i sidste ende. - Desværre tror jeg ikke at kommunen kan frigive midler selv. Der vil altid være en gruppe svage, der har behov for pengene. Derfor skal erhvervsfonden også fungere på en sådan måde, at kommunen ikke kan tage pengene ud og bruge dem til andre aktiviteter. Værker-grund Jens Hedegaard ser også et erhvervs- og studieprojekt på den gamle værkergrund, som et område, erhvervsfonden skal tage sig af. - Vi skal samle forsyningsvirksomhederne i Vestbyen ved Materielgården. Og så bliver opgaven at få folk med tæft for projektudvikling til at finde den røde tråd i, hvordan vi så bruger værkergrunden. Der er tydeligvis ikke brug for boligforeningsboliger i midtbyen. Men Frederikshavn kunne derimod sagtens bruge nye erhvervstyper og uddannelser. - Jeg ser gerne en uddannelses-aflægger fra Aalborg Universitet, som kan være med til at gøre en forskel for udviklingen i Frederikshavn, siger Jens Hedegaard. Han håber på, at der kan komme gang i en debat om, hvordan man kan få lagt en kabale, der helst går op til Frederikshavns fordel. - Det er ikke en debat alene for politikere. Det er en debat om Frederikshavns fremtid, og derfor håber jeg på, at mange vil give deres besyv med.