Elbæk er imod skyttegravskrig

Men en diskussion af fordelingen mellem klassisk og rytmisk musik er uundgåelig, mener forretningsfører Lars Hellerup, Studenterhuset

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Vi er nødt til at tage hul på noget, der for længst burde være påbegyndt. Nemlig en diskussion af, hvor meget statslig støtte som henholdsvis den klassiske og den rytmiske musik får, siger forretningsfører Lars Hellerup, Studenterhuset.

Den rytmiske musik og de danske spillesteder er i krise. Færre og færre går ud og hører rytmisk musik, og bands og musikere kræver højere priser. Især de største navne. Og det gør der sværere for de mindre navne, vækstlaget, at få jobs på et i forvejen presset marked, hvor flere og flere tilbyder sig, også fordi pladesalget svigter. Statens Musikråd er i gang med et eftersyn af den klassiske og den rytmiske musik, og kulturminister Uffe Elbæk (R) er opmærksom på spillestedernes klemte økonomi og den rytmiske musiks problemer. - Som jeg tidligere har sagt, så barsler vi med en musikhandlingsplan, der er færdig omkring 1. februar. Lige nu er jeg ved at tage nogle rigtig frugtbare dialogmøder med alle de gode folk i Musikdanmark, også Dansk Live, der repræsenterer de rytmiske spillesteder. Derfor vil det også være bagvendt, hvis jeg går ud midt i processen og forholder mig konkret til forskellige løsningsforslag, som for eksempel om vi har for mange symfoniorkestre, siger kulturminister Uffe Elbæk (R). - Det er vigtigt for mig, at vi får styrket den rytmiske musik i Danmark. Det er også en del af regeringsgrundlaget og dermed en prioritet for hele regeringen. Vi har brug for både at være modige og at turde prioritere, men hvordan det skal foregå, det er vi stadig i gang med at finde ud af. Undgå skyttegravskrigen - Jeg synes i øvrigt også, at det er vigtigt, at vi ikke kun ser på rytmisk musik overfor klassisk musik, for det kan ende i en ukonstruktiv skyttegravskrig. Vi skal efter min mening se på hele musiklivet, og især vækstlaget, siger kulturministeren. Studenterhusets forretningsfører Lars Hellerup har tidligere luftet ideen om, at der bliver tale om en rimelig ligestilling mellem den klassiske og den rytmiske musik. Og han henviser her blandt andet til kulturminister Uffe Elbæks kulturpolitiske valgudspil, også kaldet kulturens Marshall plan, der indeholder flere opsigtsvækkende forslag. Musikstøtten skal ifølge planen deles ligeligt mellem klassisk og rytmisk musik. Blandt andet fordi der i dag bliver givet dobbelt så mange penge til klassisk musik som til rytmisk. Og her angiver Elbæk en tidshorisont på fire år og skriver "midlerne frigives fra den klassiske musik gennem en reduktion i antallet af symfoniorkestre". Nyt standpunkt Et standpunkt, som kulturministeren nu åbenbart ikke længere har. I kulturens Marshall-planen bliver der også talt om at skaffe flere spillesteder, hvor vækstlaget kan møde publikum, lige som der er forslag om at festivalerne bliver forpligtiget til at have en talentstrategi, så det kulturpolitiske potentialle, der er i de danske festivalers succes, kan blive udnyttet. - Vi ønsker heller ikke en skyttegravskrig - bare en åben og handlingsorienteret debat, der sikrer, at der rent faktisk kommer gang i en positiv udvikling indenfor både den rytmiske musiks område og for kunst- og kulturområdet som helhed, siger forretningsfører Lars Hellerup. Men han mener samtidig, at der ikke er nogen vej udenom en diskussion af den måde den statslige støtte til musik udmøntes på. Og i den forbindelse er en diskussion af forholdet mellem den statslige støtte til henholdsvis den klassiske og den rytmiske musik uundgåelig. - At rejse den diskussion er ikke at grave skyttegrave, men at tage hul på noget, der for længst burde være påbegyndt. En holdning vi ikke er i tvivl om Uffe Elbæk deler. Det var i hvert fald den holdning han gav udtryk for inden folketingsvalget i sit kulturpolitiske valggrundlag - Kulturens Marshallplan. - For musikkens vedkommende er vi meget enige i det grundlag Uffe Elbæk ridser op i Kulturens Marshallplan, og har derfor store forhåbninger til det konkrete indhold i den handlingsplan, der kommer 1. februar, siger Lars Hellerup. Tidligere artikler om spillestedskrise; 11. december, "Har vi for mange symfoniorkestre", 13. december, "Selv de store er svære at vælge". Links: http://dansklive.dk/wp-content/uploads/PM_Kulturens_-Marshall_-Plan_-Index.pdf http://dansklive.dk/wp-content/uploads/Kulturens_-Marshall_-Plan_Lang.pdf