EMNER

Elbæk på afveje

VRÅ: Løkken-Vrå Kommune er ved at måle hvor meget vand, der løber ud i Vester Elbæk efter at der er gravet et stort forsinkelsesbassin, der skal opsamle overfladevandet fra Vrå by. Men vandtrykket er i perioder så voldsomt, at vandet løber uden om måleapparatet, og måleresultaterne kan umuligt blive retvisende, mener lodsejerne ved Vester Elbæk. Lodsejerne er begyndt at fotografere bækken efter regnvejr og har registreret, at der nu oversvømmelser af markerne langs bækken selv ved små regnmængder. Forsinkelsesbassinet er nemlig blevet fyldt op med grundvand og er dermed blevet forvandlet til en sø. Lodsejerne har klaget til kommunen og Miljøklagenævnet over måleprogrammet, som kommunen har sat i værk efter krav fra Miljøstyrelsen. Desuden har de klaget til amtet over forholdene, og amtet har nu bedt kommunen om en redegørelse. Amtet vil senest 19. maj vide, om bassinkapaciteten er stor nok til at forhindre oversvømmelser langs Vester Elbæk mere end én gang om året. fyt